Wydarzenia 11 wrz 2020 | BR
Rafał Bruski o klimacie na Wirtualnym Szczycie Burmistrzów

fot. Anna Kopeć

9. września o godz. 13 odbył się Wirtualny Szczyt Burmistrzów miast partnerskich miasta Mannheim. Prezydent Bydgoszczy wypowiadał się nt. kryzysu klimatycznego.

Na Szczycie Burmistrzów poruszono kwestie takie jak znaczenie współpracy miast partnerskich, technologii, przestrzeni publicznej, komunikacji i sąsiedztwa. Nie pominięto także tematu walki z epidemią, wymiany doświadczeń oraz rozwiązań w kontekście przeciwdziałania jej na poziomie miast. Prelekcje dot. powyższych zagadnień wygłosili burmistrzowie 12 miast partnerskich miasta Mannheim (Niemcy), które było organizatorem szczytu.

 

Mannheim jest miastem partnerskim Bydgoszczy od 1991 roku. Prezydent miasta, Rafał Bruski mówił w swoim wystąpieniu o kryzysie klimatycznym: 

"Koronawirus jest tematem globalnym i tylko dzięki współpracy międzynarodowej, krajowej i lokalnej można działać skutecznie. O ile przy koronawirusie ta determinacja jest olbrzymia, to w walce o klimat takiej determinacji już nie ma. Jeśli chodzi o klimat – inicjatywy międzynarodowe nie mają siły sprawczej, gdyż zawsze stoi za tym jakiś biznes i interes. Nie mogę być dumnym z tego, że mój kraj nie jest liderem w walce o zdrowy klimat. Polska jest postrzegana jako kraj, który stawia mocny opór. Liczę jednak, że to się zmieni. Powiązanie finansowania inwestycji w Polsce przez Unię Europejską z kwestiami środowiskowymi może zmienić nastawienie rządu". 

 

Działania na rzecz klimatu podejmowane w Bydgoszczy przedstawił Tomasz Bońdos, koordynator miejski ds. energetycznych:

Miasta na świecie emitują 70% dwutlenku węgla, który powoduje zmiany klimatyczne. W Bydgoszczy mamy problem związany z zaniedbaniami poprzednich pokoleń. Nikt nie przewidział że utwardzanie dróg, mało terenów przepuszczalnych spowoduje lokalne podtopienia i tworzenie się wysp ciepła. Miasto nie jest odporne na ekstremalne zjawiska pogodowe. Żeby temu zapobiegać stworzyliśmy m.in. plan gospodarki niskoemisyjnej oraz miejski plan adaptacji do zmian klimatu. Bydgoszcz należy do nielicznych miast w Polsce, które taki plan posiada. Naszym celem jest m.in. aby za kilka lat 100% budynków publicznych było pokryte odnawialnymi źródłami energii. W tej chwili jest to ok. 50% budynków. Podejmujemy działania w zakresie samodzielności energetycznej – budujemy lokalne źródła energii, przerabiamy odpady. Dążymy do zatrzymywania wód opadowych na terenie miasta, żeby je wykorzystać a nie marnować. Strategiczne działania podejmujemy po konsultacji z mieszkańcami, to od nich dowiadujemy się jakie są potrzeby. Budujemy niskoemisyjne środki transportu, co spowodowało obniżenie emisji dwutlenku węgla z transportu o ok. 10% i podniosło komfort życia mieszkańców. To wszystko wymaga środków.  Obawą pana prezydenta jest, iż skupienie się na koronawirusie może spowodować zaniedbania w inwestowaniu w działania podejmowane na rzecz ochrony klimatu". 

 

Wirtualny szczyt zakończył się wygłoszeniem wspólnej deklaracji w sprawie przyszłości Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdyż w tym roku mija 75 lat od podpisania Karty Narodów Zjednoczonych. Jednak jak powiedziała Natalie Samarasinghe z Biura Specjalnego Doradcy ds. Przygotowań Obchodów 75. rocznicy ONZ: pandemia jest w tym roku na pierwszym miejscu i przyćmiewa ona fakt oraz obchody tej wyjątkowej rocznicy. 

BR

BR Autor

Redaktor