Wydarzenia 28 maj 2019 | Redaktor

Około siedem tysięcy uczniów ubiegać się będzie o przyjęcie do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół na rok szkolny 2019/2020. „Miasto jest gotowe na ich przyjęcie” – informuje ratusz. Już niemal wszystkie szkoły przygotowały podwójną liczbę klas pierwszych

Rekrutacja młodzieży do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 będzie wyjątkowa. O przyjęcie do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia po raz ostatni ubiegać się będą absolwenci 3-letniego gimnazjum i po raz pierwszy absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej.

Prowadzone będą dla nich osobne procesy naborowe. Z analizy danych demograficznych wynika, że w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych weźmie udział ponad dwukrotnie większa liczba osób niż rok wcześniej.

Obecnie w oddziałach klasy trzeciej miejskich gimnazjów uczy się 2 594 uczniów (o 113 więcej niż rok wcześniej), a w oddziałach klasy ósmej szkół podstawowych 2 765 uczniów. Do bydgoskich szkół zgłasza się też tradycyjnie duża grupa młodzieży spoza miasta. W bieżącym roku szkolnym stanowi ona ponad 43 proc. wszystkich uczniów przyjętych do klasy pierwszej. Uwzględniając to ratusz przygotował się do przyjęcia około siedem tysięcy uczniów.

Dlatego też w roku szkolnym 2019/20 planuje utworzyć podwójną liczbę klas pierwszych w liceach, technikach i szkołach branżowych. Wszystkie licea ogólnokształcące, szkoły branżowe oraz większość techników mają odpowiednie warunki lokalowe i otworzą podwójną liczbę klas.

Zmniejszoną o jeden oddział ofertę mogą mieć cztery technika w Zespole Szkół Budowlanych, Chemicznych, Gastronomicznych i Samochodowych. Zwiększona natomiast zostanie, o ile będzie takie zapotrzebowanie, liczba klas pierwszych w szkołach branżowych: w Zespole Szkół Budowlanych, Drzewnych, Mechanicznych nr 2 i Spożywczych.

„Aby zapewnić odpowiednie warunki do kształcenia w technikach, przeznaczymy też dodatkowe środki na wyposażenie pracowni zawodowych. Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 otrzyma drugi budynek po dawnym gimnazjum przy ul. Kruszwickiej” – informuje ratusz.

Dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych na nowy rok szkolny miasto przygotowało:

  • dla absolwentów gimnazjum - limit 4 111 miejsc w 134 oddziałach; odpowiednio 1 661 miejsc w 55 oddziałach liceów ogólnokształcących, 1 792 miejsca w 56 oddziałach techników i 658 miejsc w 23 oddziałach branżowych szkół I stopnia,
  • dla absolwentów szkoły podstawowej - limit 4 155 miejsc w 135 oddziałach; w tym 1673 miejsc w 55 oddziałach liceów ogólnokształcących, 1824 miejsc w 57 oddziałach techników i 658 miejsc w 23 oddziałach branżowych szkół I stopnia.

Sieć szkół ponadpodstawowych w Bydgoszczy jest tak przygotowana, że pozwoli znaleźć miejsce każdemu chętnemu uczniowi, nie ograniczając możliwości nauki nawet w najbardziej obleganych szkołach. Jednocześnie oferta szkół jest elastyczna i ma pewne „pokłady zapasowe”, co pozwala w trakcie rekrutacji elektronicznej dostosować ją do potrzeb kandydatów.

Ratusz informuje też, że warto wiedzieć, że w stosunku do roku ubiegłego w ofercie edukacyjnej pojawiło się kilka nowości:

  • magazynier-logistyk w Branżowej Szkole I stopnia nr 13 Spożywczej (Zespół Szkół Spożywczych),
  • technik programista  w Technikum nr 10 Mechanicznym (Zespół Szkół Mechanicznych nr 1) tylko dla absolwentów szkół podstawowych
  • technik rachunkowości  w Technikum nr 6 Ekonomicznym (Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych),
  • technik transportu drogowego  w Technikum nr 12 Samochodowym (ZS Zespół Szkół Samochodowych)  – tylko dla absolwentów SP.
  • Tym samym w technikach będzie się można uczyć na jednym z 45 kierunków kształcenia,  a w branżowych szkołach I stopnia jednego z 29 zawodów robotniczych i wielu rzemieślniczych.

Szczegółowa oferta edukacyjna jest dostępna na witrynach szkół i na stronie naborowej: www.bydgoszcz.edu.com.pl

Źródło: Oficjalny Serwis Bydgoszczy (oprac. red)

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor