Wydarzenia 28 kwi 2019 | Redaktor
Rondo turbinowe powstanie w Białych Błotach

Materiał: Urząd Marszałkowski

W poniedziałek (29 kwietnia) w Urzędzie Marszałkowskim odbędzie się uroczyste przekazanie umowy na wykonanie ronda turbinowego w Białych Błotach. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo na ruchliwej drodze wojewódzkiej z Bydgoszczy w kierunku trasy ekspresowej S5. Za prace budowlane o wartości 18,6 mln zł odpowiadać będzie firma Kobylarnia S.A.

 - To kolejna duża inwestycja na drogach wojewódzkich, którą sfinansujemy przede wszystkim w oparciu o własne środki. Budowa ronda poprawi bezpieczeństwo i usprawni ruch na tym newralgicznym skrzyżowaniu. Cieszę się, że zadanie udało się skoordynować z powiatem bydgoskim i gminą Białe Błota. Dzięki temu w ramach jednej inwestycji powstaną też drogi dojazdowe – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Prace budowlane prowadzić będzie firma Kobylarnia S.A., która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu. Wartość inwestycji to 18,6 mln zł. Roboty prowadzone będą przez okres 12 miesięcy. Rondo powstanie na drodze wojewódzkiej nr 223 łączącej Bydgoszcz z węzłami drogi ekspresowej S5 i S10. Natężenia ruchu przekraczają na niej 23 tysiące pojazdów na dobę. Projekt zakłada budowę ronda w pobliżu granicy miasta Bydgoszcz, gdzie do drogi wojewódzkiej dochodzi droga powiatowa w kierunku Trzcińca oraz droga gminna na osiedle Miedzyń. Obecnie funkcjonują w tym miejscu dwa niezależne skrzyżowania.

Skrzyżowanie będzie miało charakter ronda turbinowego. To innowacyjne rozwiązanie gwarantujące płynność ruchu i bezpieczeństwo. Kierujący, jeszcze przed wjazdem na skrzyżowanie, wybierają pas ruchu właściwy dla dalszego kierunku jazdy – później nie mają możliwości zmiany pasa z zewnętrznego na wewnętrzny lub odwrotnie. Ustąpienie pierwszeństwa następuje tylko przy wjeździe na rondo, po czym w żadnym punkcie na rondzie, także przy zjeździe z niego, nie występują już punkty kolizyjne z innymi pojazdami.

Projekt ronda na drodze wojewódzkiej nr 223 zakłada wytyczenie dwóch pasów przeznaczonych m.in. do jazdy na wprost na najbardziej obciążonym kierunku Bydgoszcz-Białe Błota. Zaprojektowano również łącznicę pozwalającą na pominięcie wjazdu na rondo kierowcom skręcającym z Bydgoszczy w prawo, w kierunku osiedla Miedzyń. Dobudowane zostaną chodniki i ścieżka rowerowa. Wokół ronda od strony północnej, zachodniej i południowej pojawią się przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów. Droga wojewódzka zostanie przebudowana i oświetlona na odcinku mierzącym 700 metrów.

W ubiegłym roku zakończyła się budowa pierwszego dojazdu do ronda od strony miejscowości Trzciniec. To zadanie zrealizował Powiat Bydgoski, korzystając również z marszałkowskiego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadanie polegało na przebudowie około 400-metrowego odcinka drogi powiatowej, która otrzymała już docelowy kształt umożliwiający podłączenie do planowanego ronda. Podpisano również porozumienie z gminą Białe Błota o wspólnym finansowaniu kolejnego etapu zadania. Pozwoli ono jednocześnie dobudować nowy odcinek drogi gminnej od strony osiedla Miedzyń o długości około 400 metrów.

Na poniedziałkowej uroczystości obecni będą marszałek Piotr Całbecki, starosta bydgoski Wojciech Porzych, wójt gminy Białe Błota, Dariusz Fundator oraz wiceprezes zarządu Kobylaria S.A Michał Niemyt.

Rondo w liczbach: 

  • Średnica ronda– ok. 48 m
  • Długość modernizowanego odcinka drogi wojewódzkiej - 700 m
  • Szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 3,5 m
  • Koszt inwestycji – 18,6 mln zł
  • Czas prac budowlanych – 12 miesięcy
  • Gwarancja – 7 lat

Źródło: Urząd Marszałkowski

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor