Wydarzenia 2 maj 2018 | Redaktor
Szkoła w Czadzie wybudowana. Dzięki mieszkańcom diecezji

fot. Archiwum

„Dla mojej misji to wydarzenie na skalę stulecia!” – tak o szkole w Czadzie powiedział misjonarz ks. Jakub Szałek. Nowoczesne (jak na tamte warunki) zaplecze dydaktyczne powstało dzięki mieszkańcom diecezji bydgoskiej, którzy w 2017 r. włączyli się w akcję wielkopostną pod nazwą „Budujemy szkołę w Czadzie”.

Udało się zebrać prawie 180 tysięcy złotych. – Za chwilę dzieciaki rozpoczną naukę w nowych budynkach, a nie w szałasach – jak dotychczas! Mnie samemu trudno w to uwierzyć, iż w samym środku Afryki, w miejscu trudno dostępnym (z powodu braku dróg) – będzie funkcjonować szkoła z prawdziwego zdarzenia. Modlę się za wszystkich, którzy przyczynili się do jej budowy i bardzo dziękuję. Niech Pan Bóg stokrotnie odpłaci każdemu, kto przyczynił się do powstania tego dzieła – podkreślił ks. Jakub Szałek.

Do tej pory wybudowano cztery sale lekcyjne, bibliotekę i gabinet dyrektora. Brakuje jeszcze jednego budynku z trzema salami lekcyjnymi. Na jego budowę potrzeba jeszcze ok. 30 tysięcy euro.

MJ/KAI; pierwodruk diecezja.bydgoszcz.pl pt.Wkrótce „zabrzmi pierwszy dzwonek” w nowej szkole w Czadzie (przedruk za zgodą)

Ksiądz Jakub Szałek pochodzi z diecezji bydgoskiej, od 2015 r. pracuje jako misjonarz w Doumougou, w Czadzie. Akcję „Budujemy szkołę w Czadzie” zaproponował bydgoszczanom  bp Jan Tyrawa w 2017 r., w ramach jałmużny wielkopostnej.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor