Wydarzenia 13 paź 2020 | Marta Kocoń
UKW online zaczęło nowy rok akademicki. Mimo kształcenia zdalnego, jest optymizm  [VIDEO]

kadr z nagrania/Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz, YouTube

Sukcesem będzie wykorzystanie czasu epidemii do stworzenia nowego modelu uczelni, umiejącej sprostać nie tylko COVID-owi, ale ogólnemu kryzysowi szkolnictwa wyższego - mówił rektor, prof. Jacek Woźny. 13 października na UKW w Bydgoszczy zainaugurowano rok akademicki 2020/2021.

Ze względu na pandemię, inauguracja była kameralna, z minimalną liczbą uczestników. Chętni mogli śledzić transmisję uroczystości na kanale YouTube uczelni.

– Ceremonia inauguracji służy przypomnieniu i wzmocnieniu systemu wartości opartego na poszanowaniu klasycznych kategorii dobra, piękna i prawdy, a w szczególności otwartości i szacunku dla drugiego człowieka – mówił rektor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, prof. Jacek Woźny.

Podsumował miniony rok, podczas którego jednym z wyzwań było dostosowanie uczelni do zmian w szkolnictwie wyższym.

– Przeprowadziliśmy głęboką reformę strukturalną. Powstało i skutecznie funkcjonowało 19 monodyscyplinarnych jednostek organizacyjnych, w tym dziewięć wydziałów i jedenaście instytutów – tłumaczył w przemówieniu. Dziekanaty przekształcono w biura obsługi studentów, działa także szkoła doktorska.

Uczelnia stawia na biznes

Pod względem finansowym uczelnia wchodzi w nowy rok „na plusie” – z budżetem 10 mln złotych. Wkrótce finału mają doczekać się inwestycje: budowa nowego gmachu Wydziału Psychologii i Pedagogiki przy ul. Staffa oraz przebudowa dawnego budynku biblioteki UKW przy ul. Chodkiewicza. Remonty elewacji przejdą też inne zabytkowe obiekty należące do uczelni.

Rektor chwalił także współpracę uczelni z biznesem, która zaowocowała zyskiem w wysokości ok. miliona złotych. Pracownicy UKW otrzymali łącznie 30 nagród i medali za implementację nauki do gospodarki.

Na uczelni w ubiegłym roku obroniono 16 doktoratów, uzyskano 25 habilitacji i pięć tytułów profesorskich.

Uczelnia zatrudnia ponad sześciuset nauczycieli akademickich, w tym 160 profesorów. Studiuje tu ok. 8 tysięcy osób, na ponad 50 kierunkach. Ponad tysiąc nowych żaków podjęło naukę od bieżącego roku akademickiego.

Kryzys szkolnictwa nie tylko przez COVID

Większość studentów w związku z epidemią nadal będzie uczyć się online. Wyjątkiem są „pierwszroczniacy” i studenci ostatniego semestru studiów, dla których ćwiczenia będą prowadzone stacjonarnie.

Profesor Woźny nawiązał także do wyzwań związanych z nauczaniem zdalnym. – Kryzys uniwersytetów i uczelni wyższych nie wiąże się tylko z COVID-19 – mówił. – Ustawa 2.0 miała uzdrowić system szkolnictwa wyższego, jednak w większości uczelni spowodowała dodatkowe działania, których efekty mogą zostać ocenione dopiero z dłuższej perspektywy – mówił.

Dodał także, że czas epidemii powinien zostać wykorzystany „do stworzenia nowego modelu uczelni, umiejącej sprostać nie tylko COVID-owi, ale ogólnemu kryzysowi szkolnictwa wyższego”. Nadzieje wiąże także z nowymi technologiami wykorzystywanymi do kształcenia zdalnego.

Kierunki pod kątem rynku

Bieżący rok akademicki inauguruje drugą kadencję rektorską prof. Woźnego. Wśród celów wskazuje on opracowanie strategii rozwoju uczelni na lata 2020–2024.

Rektor przewiduje dalsze zaangażowanie uniwersytetu w rozwój miasta i regionu, m.in. poprzez udział w Gminnym Programie Rewitalizacji (rewitalizacja czeka m.n. Ogród Botaniczny UKW, Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego) i rozwój kierunków dualnych – a więc prowadzonych wspólnie z pracodawcą.

Więcej o nowych kierunkach czytaj tutaj

Kierunkom dualnym szlak przeciera otwarty w tym roku kierunek fizyczne podstawy radioterapii i diagnostyki obrazowej, prowadzony wspólnie z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.

Nagrody wręczone

 – Zadaniem uniwersytetu jest pisanie świata, a nie jego cytowanie – powiedział rektor. Kończąc przemówienie, odwołał się do jedności celów pracowników i studentów, wspólnie tworzących „świątynię wiedzy”. Dziękował za zaangażowanie i składał życzenia na nowy rok akademicki.

Podczas uroczystości odbyła się immatrykulacja studentów i doktorantów. Wykład inauguracyjny „O mechanice Newtona, Einsteina i kwantach” wygłosił rektor UKW z lat 2006–2012, prof. inż. Józef Kubik. Inaugurację uświetniły pieśni w wykonaniu Chóru Akademickiego pod batutą dyr. Tomasza Kotwicy.

Podczas wydarzenia wręczono nagrody studentom, którzy szczególnie wyróżnili się w ubiegłym roku akademickim: mgr. Patrycji Janowskiej – najlepszej absolwentce, mgr. Marcie Jastrząbek – za osiągnięcia pozanaukowe, Antoniemu Torzewskiemu – najlepszemu studentowi, Klaudii Pankratiew – najlepszemu sportowcowi.

Marta Kocoń

Marta Kocoń Autor

Sekretarz Redakcji