Wydarzenia 27 sty 2021 | mk
Uzasadnienie wyroku TK w sprawie aborcji opublikowane

kadr z transmisji ogłoszenia wyroku, 22 października 2020 r./trybunal.gov.pl

27 stycznia Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku dotyczącego aborcji eugenicznej. - Zgodnie z wymogami konstytucyjnymi wyrok zostanie opublikowany dzisiaj w Dzienniku Ustaw - przekazało Centrum Informacyjne Rządu.

Trybunał Konstytucyjny w czwartek 22 października ubiegłego roku rozpatrzył wniosek dotyczący aborcji na podstawie tzw. przesłanki eugenicznej, czyli w przypadku, gdy „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”. Więcej czytaj tutaj. 

Dopuszczający to przepis został uznany za sprzeczny z Konstytucją RP, gwarantującą prawną ochronę życia każdego człowieka. Sędziowie wskazali m.in., że cecha bycia człowiekiem nie ulega zmianie w wyniku narodzin: człowiekiem jest się także przed narodzinami, w prenatalnej fazie życia. Odczytali wówczas także, że wartości ludzkiego życia nie można różnicować m.in. ze wzgledu na jego społeczną „przydatność” czy długość jego trwania.

Uzasadnienie wyroku zostało ogłoszone pismem 27 stycznia 2021 roku. 

Z istoty przyrodzonej i niezbywalnej godności przynależnej każdemu człowiekowi oraz jej jednakowości wynika zakaz różnicowania wartości danego człowieka, a zatem jego życia. Niedopuszczalne jest twierdzenie, że z uwagi na jakieś cechy jedna jednostka jest mniej warta od innej jako człowiek. Twierdzenie to odnosi się nie tylko do fazy postnatalnej, ale dotyczy także fazy prenatalnej życia człowieka.

(...) rozwój człowieka i jego osobowości jest procesem stopniowalnym, który rozciąga się na okres przed, jak i po urodzeniu. To znaczy, że nie można arbitralnie ograniczyć godności, która jest przyrodzona i niezbywalna, a w konsekwencji – prawnej ochrony życia, ani do w pełni ukształtowanej osoby, ani też od określonego momentu rozwoju dziecka w fazie prenatalnej. Ochrona ta dotyczy każdej żyjącej istoty ludzkiej, zaś okres jej życia i stopień rozwoju nie ma w tym zakresie znaczenia

- czytamy w nim między innymi. 

Dokument wskazuje także skutki wyroku.

Trybunał stwierdził niezgodność art. 4a ust. 1 pkt 2 u.p.r. z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. Wskutek utraty mocy obowiązującej tego przepisu ograniczeniu ulegnie katalog okoliczności legalizujących przerwanie ciąży. Tym samym nastąpi rozszerzenie zakresu znamion czynów zabronionych stypizowanych w art. 152 k.k.

Cały dokument jest dostępny tutaj.

Wyrok jeszcze tego samego dnia (27 stycznia) ma zostać opublikowany w Dzienniku Ustaw RP:

Trybunał Konstytucyjny przedstawił pisemne uzasadnienie do wyroku dotyczącego ochrony życia. Zgodnie z wymogami konstytucyjnymi wyrok zostanie opublikowany dzisiaj w Dzienniku Ustaw

zapowiedziało Centrum Informacyjne Rządu na Twitterze.

Wraz z publikacją wyroku w Dzienniku Ustaw, przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji ze względu na przesłankę eugeniczną straci moc prawną.  

mk Autor