Polska i Świat 22 paź 17:01 | mk
Aborcja eugeniczna niezgodna z Konstytucją! Jest decyzja TK

kadr z transmisji ogłoszenia wyroku, trybunal.gov.pl

Trybunał Konstytucyjny w czwartek (22 października) rozpatrzył wniosek dotyczący aborcji na podstawie tzw. przesłanki eugenicznej. Dopuszczający ją przepis uznał za sprzeczny z Konstytucją RP.

- Art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (...) jest niezgodny z art. 38 w związku z art. 30 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji - odczytała sentencję wyroku prezes TK Julia Przyłębska.

Ustawa dopuszczała aborcję w przypadku, gdy „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”.

Sędziowie wniosek rozpatrywali w pełnym składzie, zdania odrębne do wyroku zgłosiło dwóch sędziów: Piotr Pszczółkowski i Leon Kieres.

 - Wartość ludzkiego życia nie może być różnicowana w zależności od fazy rozwoju (...), społecznej przydatności - czytał m.in. sędzia sprawozdawca Justyn Piskorski. W uzasadnieniu wyroku wskazano m.in., że cecha bycia człowiekiem nie ulega zmianie w wyniku narodzin: człowiekiem jest się także przed narodzinami, w prenatalnej fazie życia. Polska Konstytucja natomiast zapewnia ochronę prawną życia każdego człowieka. 

Przepis dotyczący przesłanki eugenicznej został po raz pierwszy zaskarżony do TK trzy lata temu. Wniosek w sprawie uznania jego niekonstytucyjności ponownie złożyła w 2019 r.  grupa 119 posłów PiS, PSL-Kukiz'15 oraz Konfederacji.

We wniosku powołano się m.in na fakt, że przepis pozwala na praktyki eugeniczne w stosunku do dziecka jeszcze nieurodzonego, odmawiając mu tym samym poszanowania ochrony godności człowieka oraz na fakt, że legalizacja praktyk eugenicznych w zakresie prawa do życia dziecka jeszcze nieurodzonego oraz uzależnienie ochrony prawa do życia dziecka jeszcze nieurodzonego od jego stanu zdrowia stanowi zakazaną bezpośrednią dyskryminację.

Wniosek nie dotyczył zapisów dotyczących pozostałych dwóch przypadków dopuszczenia aborcji: w przypadku poczęcia w wyniku czynu zabronionego oraz w przypadku, gdy zagrożone jest życie matki.

Na podstawie przesłanki eugenicznej w ubiegłym roku w polskich szpitalach legalnie uśmierciono ponad 1100 dzieci - m.in. ze względu na wystąpienie zespołu Downa.

Na podstawie: wiadomości.interia, trybunał.gov, inne

mk Autor