Wydarzenia 29 wrz 2019 | Redaktor
Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP świętował pół wieku istnienia [GALERIA ZDJĘĆ]

fot. Anna Kopeć

Uroczysta gala z okazji jubileuszu odbyła się w sobotę (28 września) w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.

W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz miasta, województwa, przedsiębiorcy i władze uniwersytetu oraz dziekani wydziałów rolnictwa z uczelni z całej Polski. Absolwentów UTP reprezentował Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

fot. Anna Kopeć

- Jestem tutaj jako jeden z was, a nie jako minister – mówił Ardanowski. – Nie ukrywam, że staram się, nie wiem czy mi to wychodzi, abyście się mnie nie wstydzili.

Minister wspominał, że jego studia przypadały na czas solidarnościowego karnawału i stanu wojennego. – My studenci, działający w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, staraliśmy się ten system zniewolenia łamać – mówił. W tym kontekście wspomniał swojego promotora, profesora Jerzego Sypniewskiego, który w 2008 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa UTP. – Mnie, trochę zapalczywego szefa NZS cały czas przestrzegał i mówił, »proszę pana, nie tak szybko, nie tak szybko. My prawdopodobnie nie doczekamy odejścia tego zbrodniczego, sowieckiego reżimu, nie doczekamy wolnej Polski« – cytował Ardanowski. – Panie profesorze, doczekaliśmy. Możemy być kowalami własnego losu w wolnym, niepodległym kraju. Warto było czekać.

- Ten wydział, chociaż zaczynający się od stosunkowo niewielkiego, zamiejscowego oddziału uczelni z Poznania, wpłynął bardzo mocno na wysoką pozycję rolnictwa naszego województwa, tej części Polski, która do tej pory obok Wielkopolski uważana jest za najbardziej rozwiniętą w zakresie rolnictwa, efektywności, dobrego zarzadzania. To jest zasługa właśnie tej uczelni  – mówił minister.  

Podkreślał, że bydgoska uczelnia przygotowuje bardzo dobrze do realnego życia, gdzie jest twarda walka i trzeba coś umieć, a nie tylko należeć, a świadczą o tym osiągnięcia absolwentów, m.in. w starciu z realiami wolnego rynku.

- Ministrowi rolnictwa podlega ponad trzydzieści tysięcy pracowników i cieszę się, kiedy spotykam moje koleżanki i kolegów w różnych miejscach Polski i bez specjalnego tłumaczenia wiemy, że uczyliśmy się w Bydgoszczy. I nie była to zła nauka – mówił Ardanowski.

Minister nawiązał też do zmian jakie zachodzą w rolnictwie. Podkreślał, że w związku ze zmianami klimatycznymi trzeba nauczyć się gospodarować wodą.  – Kilka dni temu wprowadziłem program wsparcia rolników w zakresie nawodnień – mówił. – To trzeba robić z głową. Szanować wodę, odpowiednio aplikować i dbać o to, żeby była efektywnie wykorzystana. Problemem, który dostrzegam wśród rolników jest niewielka wiedza na temat złożoności procesów zachodzących w glebie.

Zwrócił uwagę, że pojawiają się monokultury niszczące ziemię. – Uprawiamy to, co przynosi nam doraźny efekt, dochód, a nie to, co jest logiczne w dłuższej perspektywie czasu – mówił. – Żałuję, że przez wiele lat taki kierunek w rolnictwie dominował i myślę, że będziemy musieli o wiele większy nacisk położyć na wiedzę o biologicznych podstawach pracy i plonów w rolnictwie.

- Cieszę się, że ten wydział, tę uczelnię skończyłem – kończył wystąpienie Ardanowski. Zaznaczył, że dzięki temu może pełnić różne funkcje efektywnie najlepiej jak potrafi. – Studia to też pewne najpiękniejsze chwile spędzone z przyjaciółmi – mówił minister. – Dla mnie jeszcze o tyle ważniejsze, że tutaj poznałem żonę, również absolwentkę. Panie dziekanie, wysoka rado, wszyscy pracownicy wydziału, serdecznie wam za wszystko, za całe dobro, za wiedzę, za kształtowanie postaw i charakteru, dziękuję. Dobrze służycie ojczyźnie. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.

red

Historia Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii

50 lat temu 7 października 1969 roku odbyła się przy ulicy Bernardyńskiej pierwsza inauguracja roku akademickiego w bydgoskiej filii Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, która po kilku przekształceniach stała się Wydziałem Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Pierwsze ślubowanie złożyło 105 studentów. Po czterech latach 36 z nich zostało inżynierami, a 41 w następnym roku magistrami inżynierami. Byli to pierwsi absolwenci naszego wydziału.

Przez pierwsze 29 lat wydział kształcił studentów tylko na kierunku rolnictwo, w ramach którego w roku 1986 utworzono pierwszą specjalność – ochronę roślin. Poszerzenie oferty kształcenia nastąpiło w roku 1998, gdy studia rozpoczęli studenci kierunku biotechnologia. W następnych latach oferta kształcenia była wzbogacana. Obecnie obejmuje 5 kierunków (rolnictwo, biotechnologia, technologia żywności i żywienie człowieka, architektura krajobrazu, zielarstwo i fitoterapia). Wydział prowadzi również studia drugiego stopnia na kierunkach rolnictwo i biotechnologia. W roku 2018 jako pierwsi na uczelni rozpoczęliśmy kształcenie w języku angielskim dla obcokrajowców. Studia podjęli wówczas studenci z Turcji, Indii, Rwandy i Mongolii.  Warto zaznaczyć, że wszystkie kierunki mają pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Niestety, mimo zwiększania i różnicowania oferty dydaktycznej, liczba studentów rozpoczynających studia na wydziale maleje, co jest widoczną oznaką panującego niżu demograficznego.

Pierwsza kadra naukowa wydziału liczyła zaledwie 25 nauczycieli akademickich, w tym 5 docentów. Przewodził jej profesor Wojciech Cieśla, najpierw jako pełnomocnik, a od 1972 roku, gdy filia stała się Zamiejscowym Wydziałem Rolniczym Akademii Rolniczej w Poznaniu, jako dziekan I kadencji. Obecnie wydział liczy 94 nauczycieli akademickich, w tym 46 profesorów i doktorów habilitowanych (najwięcej na całej uczelni). Dzięki temu ma pełne prawa do nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie pod aktualną nazwą rolnictwo i ogrodnictwo (od 1976 roku) oraz dyscyplinie inżynieria środowiska w dziedzinie nauk technicznych (od roku 2004 roku), a także stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo (od 1984 roku). W trakcie dotychczasowej działalności stopień doktora nadano 248 osobom, a doktora habilitowanego 53 osobom, przeprowadzono 47 postępowań zakończonych nadaniem tytułu naukowego profesora.

Na przestrzeni lat rozwinęła się również baza badawcza wydziału. Obecnie wyposażony jest w aparaturę badawczą pozwalającą prowadzić badania na najwyższym poziomie, między innymi z genetyki, proteomiki, chemii i biochemii, mineralogii gleb, chemii żywności czy też mikrobiologii środowiskowej i żywności. Mocną stroną są nadal, prowadzone od początku działalności, badania naukowe dotyczące biologicznych, środowiskowych, agrotechnicznych i ekonomicznych uwarunkowań produkcji roślinnej.

O randze i renomie wydziału świadczą przede wszystkim absolwenci, ich wiedza, umiejętności i kompetencje,  osiągnięcia oraz pozycja zawodowa i społeczna.  

W ciągu 50. lat Wydział Rolnictwa i Biotechnologii ukończyło 10 853 absolwentów, którzy stanowią jego wizytówkę i są znakomitymi ambasadorami w środowiskach, w których obecnie przebywają. Pracują w wielu dziedzinach gospodarki i administracji – zarówno rządowej, jak i samorządowej, szkolnictwie i nauce. Wielu z nich poszerzało swoją wiedzę i umiejętności na studiach podyplomowych, zdobyło stopnie naukowe doktora, doktora habilitowanego czy też tytuły profesorskie. To także dzięki nim region kujawsko-pomorski przoduje w produkcji rolniczej, a Wydział Rolnictwa i Biotechnologii ma wysoką pozycję w dziedzinie nauk rolniczych i przyrodniczo-środowiskowych. Stanowi również ważny ośrodek naukowy oraz akademicki kształcenia zawodowego.

Źródło: UTP

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor