Wydarzenia 22 mar 2020 | Redaktor
ZUS pomaga przedsiębiorcom [KOMUNIKAT]

mat. ilustracyjny/Pixabey

Możliwość odroczenia terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych - to udogodnienia dla przedsiębiorców w związku występowaniem w Polsce koronawirusa.

Utrata płynności finansowej może zagrozić przyszłości istnienia przedsiębiorstwa, dlatego też przy pierwszych jej oznakach należy przeciwdziałać takim sytuacjom. Przedsiębiorcy, którzy odczuwają skutki spowodowane pandemią koronawirusa, mogą liczyć na pomoc ZUS. - Zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych firm jest to naprawę trudny okres, dlatego przygotowaliśmy uproszczony wniosek o odroczenie o trzy miesiące terminu płatności składek oraz zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności w układach ratalnych - informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Wniosek przygotowany przez ZUS to tylko jeden formularz, w którym przedsiębiorca wskaże, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności. Wniosek można złożyć poprzez PUE ZUS, wysłać pocztą lub wrzucić go do skrzynki w placówce ZUS.  Podpisane dokumenty przedsiębiorca może również wysłać w postaci skanu na specjalny adres e-mail:

doradca_ds_ulg_i_umorzen_bydgoszcz@zus.pl (dla Oddziału ZUS w Bydgoszczy)

lub

doradca_ds_ulg_i_umorzen_torun@zus.pl (dla Oddziału ZUS w Toruniu),

a papierowe oryginały dokumentów dosłać najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego. 

Odroczenie terminu płatności w uproszczonym trybie będzie dotyczyło wyłącznie składek za miesiące od lutego do kwietnia 2020 r. (dotyczy to również składek, których termin płatności upłynął) i zawartych już układów ratalnych i odroczeń z terminami płatności od marca do maja 2020 r. - Co ważne, jeśli w ciągu trzech miesięcy sytuacja finansowa nie ulegnie poprawie, przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy - dodaje Krystyna Michałek.

Przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia terminu płatności składek lub układów ratalnych może liczyć na wstrzymanie postępowania przedegzekucyjnego, egzekucyjnego oraz stosowania sankcji. Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności nie gwarantuje udzielenia tej ulgi. Jeżeli ZUS odmówi odroczenia, trzeba zapłacić należne składki wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie.

Jakie składki możesz odroczyć:

Zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

ZUS informuje też, że więcej informacji lub pomoc w wypełnieniu dokumentów można uzyskać, dzwoniąć do doradcy ds. ulg i umorzeń.  Wykaz numerów telefonów znajduje się na stronie: https://www.zus.pl/firmy/ulgi/umorzenia/doradca-w-sprawie-ulg-i-umorzen.

Źródło: ZUS, oprac. red

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor