Bydgoszcz 9 lut 2023 | Redaktor
Bydgoszcz zamawia kompleksową koncepcję rewitalizacji Kanału Bydgoskiego

fot. UMP

Zlecamy przygotowanie całościowej koncepcji rewitalizacji terenów wokół Kanału Bydgoskiego. Tylko w tym roku na inwestycje w tym obszarze miasto zabezpieczyło ponad 10 mln zł. Część zadań do realizacji wybrali mieszkańcy w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. Zależy nam, by wszystkie kolejne inwestycje w przemyślany sposób wzbogacały potencjał tej części Bydgoszczy. Ważnym elementem opracowania będzie też wytyczenie spójnego ciągu rowerowego.

- Łącznie na wszystkie zadania związane z zagospodarowaniem brzegów Kanału Bydgoskiego przeznaczamy obecnie  około 10  mln zł – podkreśla zastępca prezydenta Bydgoszczy Michał Sztybel. – W ścisłej  współpracy ze stowarzyszeniami mieszkańców, radami osiedli i instytucjami działającymi w sąsiedztwie Kanału postawiliśmy sobie za cel kompleksową rewitalizację tej części miast. Realizujemy go już krok po kroku. Za nami  już szereg inwestycji związanych np. z budową nowej siedziby Muzeum Kanału Bydgoskiego, nasadzeniami, terenami rekreacyjnymi czy modernizacją boiska „Gwiazdy”. Obecnie budujemy kolejne odcinki ścieżek pieszo-rowerowych przygotowujemy się do budowy placu zabaw. Chcemy jednak by końcowy efekt pozwolił na stworzenie przestrzeni, która będzie jedną z bydgoskich wizytówek. Zamawiana koncepcja ułatwi też przygotowanie kolejnych inwestycji, które obejmą  między innymi stworzenie spójnej drogi rowerowej,  wprowadzenie punktów gastronomicznych, czy miejsc do organizacji imprez plenerowych.

 

Ambitny cel

Celem opracowania jest uzyskanie spójnej i przemyślanej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru Starego i Nowego Kanału Bydgoskiego oraz terenów przyległych, obejmujący teren o powierzchni ponad 80 ha. Ma ona między innymi  w najlepszy możliwy sposób rozwiązać kwestie przestrzenne łącząc planowane, realizowane przez Miasto Bydgoszcz inwestycje ze środków w ramach Programu Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO) oraz innych funduszy. Koncepcja uwzględniać ma  historyczny charakteru tej części miasta. Ma w najlepszy możliwy sposób rozwiązać kwestie przestrzenne łącząc optymalnie aspekty funkcjonalne, estetyczne, użytkowe i komunikacyjne tworzące atrakcyjną i przyjazną mieszkańcom przestrzeń parkowo - śródmiejską o zróżnicowanym charakterze. Proponowane rozwiązania powinny umożliwiać jak najwięcej interakcji pomiędzy przyszłymi użytkownikami tego obszaru oraz wpływać również na jakość środowiska mieszkaniowego.

Obecnie trwa przetarg na wybór wykonawcy opracowania. Po podpisaniu umowy prace projektowe zajmą około 9 miesięcy.

 

Duży zakres

Do obowiązków projektantów należeć będzie między innymi przedstawienie:

 • propozycji  układu stref, z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych grup wiekowych użytkowników, rekreacyjno-sportowych oraz wypoczynku i zabawy, sformułowany dla inwestycji infrastrukturalnych w zakresie kultury i kultury fizycznej (w tym np.: siłownie terenowe, ścieżki zdrowia, urządzenia do kalisteniki, boiska, terenowe urządzenia sportowe, place zabaw, wieże widokowe, parki rozrywki, łąki rekreacyjne)
 • projektu układu komunikacji pieszej i pieszo – jezdnej (w tym m.in.: ścieżki pieszo-rowerowe)
 • uwzględnienie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego oraz koncepcji programowo – przestrzennej  „Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim”, koncepcji przebiegu tras rowerowych EuroVelo 2 i EuroVelo 9 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
 • powiązania koncepcji z inwestycjami, będącymi w przygotowaniu do realizacji, jak i obecnie realizowanymi przez Miasto Bydgoszcz
 • propozycji układu roślinności: przede wszystkim drzewostan, jak i inne elementy roślinne, ze wskazaniem kierunku ich uporządkowania, zabezpieczenia i odtworzenia, a także w kierunku ich przekształcenia pod kątem zwiększenia atrakcyjności oraz dostosowania do lokalnych warunków siedliskowych:
 • propozycji rozmieszczenia i doboru elementów małej architektury,
 • propozycji rozmieszczenia oświetlenia terenu
 • propozycji miejsc do organizacji różnych imprez kulturalnych i rekreacyjnych
 • propozycji miejsc przewidzianych pod gastronomię całoroczną, sezonową
 • zasad dotyczących likwidacji barier architektonicznych i kompleksowego rozwiązania problemów komunikacji osób z niepełnosprawnościami
 • wizualizacji.

 

Warto wiedzieć

W grudniu w parku nad Starym Kanałem zakończył się remont kładki na Czarnej Drodze. Z początkiem roku ruszyła budowa ścieżek na Miedzyniu i Flisach.  Wkrótce rozpoczną się prace przy umacnianiu nabrzeży między IV a V śluzą. Trwa przetarg na zagospodarowanie Skweru Sebastiana Malinowskiego. Przygotowujemy się  do przetargu na remont śluz. Więcej informacji o planowanych przedsięwzięciach na ten rok znajduje się w tekście „Moc rewitalizacji na 250. urodziny Kanału Bydgoskiego”.

 

źródło: UMP

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor