Bydgoszcz 6 sty 19:03 | kd
Miejska loteria sposobem na pozyskanie środków do budżetu. Jest interpelacja radnego Roga

Radny Rady Miasta Bydgoszczy Szymon Róg wystosował interpelację do prezydenta miasta Rafała Bruskiego w sprawie organizacji miejskiej loterii. Miałaby ona spowodować napływ nowych podatników i wpływów do miejskiej kasy.

Regularnie słyszymy o spadku wpływów do miejskiego budżetu w Bydgoszczy. Sytuacja wymaga dodatkowych rozwiązań, aby móc utrzymać poziom rozwoju miasta - pisze Róg - Interesującą odpowiedzią wydaje się organizacja miejskiej loterii podatkowej, która stanowiłaby zachętę dla osób po raz pierwszy rozliczających swoje zeznania podatkowe w urzędzie skarbowym na terenie miasta-organizatora wydarzenia. Dotyczy to nowych podatników z innych miast, ale i rozliczających się nawet zagranicą czy młodych osiągających pełnoletność - dodaje radny.

Taką inicjatywę w zeszłym roku podjęła Łódź. Skutkowało to dodatkowymi wpływami kilku milionów złotych do miejskiej kasy z tytułu podatku dochodowego. Biorąc pod uwagę te okoliczności wczoraj przesłałem do Biura Rady Miasta Bydgoszczy stosowną interpelację, w której zaproponowałem Panu Prezydentowi pójście śladami Łodzi - tłumaczy radny.

Poniżej treść interpelacji:

W czasach spadku dochodów podatkowych spowodowanych m.in. skutkami epidemii każdy dodatkowy wpływ do miejskiej kasy jest na tzw. wagę złota. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest organizacja miejskiej loterii podatkowej, która stanowi zachętę dla osób po raz pierwszy rozliczających swoje zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym na terenie miasta-organizatora wydarzenia.

Wpływy finansowe do miejskiego budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią istotną część dochodów miasta, dlatego inicjatywa warta jest organizacji i to ze znaczącą pulą nagród.
W zeszłym roku w okresie rozliczeń podatkowych wydarzenie organizował Urząd Miasta Łodzi. Wedle doniesień prasowych wysokie nagrody pieniężne (łączna pula 200tys. zł) pozwoliły na przyciągnięcie ponad 2000 nowych podatników dotąd rozliczających się w urzędach skarbowych poza tym miastem, co miało przynieść dodatkowe ok. 5 mln zł w jego budżecie. Liczby mówią same za siebie.
Mają na uwadze powyższy przykład proponuję Panu Prezydentowi zainteresowanie nicjatywą i podjęcie podobnych działań w naszym Mieście, które mogą przyczynić się do zwiększenia możliwości rozbudowy infrastruktury oraz poprawy życia mieszkańców Bydgoszczy i osób mieszkających w grodzie nad Brdą

kd Autor