Bydgoszcz 15 cze 2020 | mk
Minitężnie mają powstać do grudnia. Przetarg w toku

fot. ilustracyjna: minitężnie w Pyrzycach/Pawlukboss21, Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Trzy minitężnie – na Wyżynach, Osowej Górze i Terenach Nadwiślańskich – ma zbudować wykonawca, którego miasto wyłoni w ogłoszonym właśnie przetargu. Planowany termin zakończenia robót to połowa grudnia.

Obiekty powstaną na skwerze im. gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” (pomiędzy ulicami Modrakową a Bohaterów Kragujewca) na Wyżynach, przy ulicy Wielorybiej (Osowa Góra) i Hallera (Tereny Nadwiślańskie). 

Pomysł budowy minitężni zwyciężył w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim w 2018 roku, w ramach projektów ponadosiedlowych. Poparło go ponad trzy tysiące osób. W 2019 roku miasto zleciło opracowanie projektu budowlano-wykonawczego, obecnie poszukuje wykonawcy robót budowlanych.

Zakres zamówienia obejmie budowę tężni, przyłącza wody, zewnętrznych instalacji (instalacji wody, technologicznej i elektrycznej), wykonanie ozdobnego oświetlenia LED, trawników, utwardzenie gruntu, montaż małej architektury: ławek, regulaminu, koszy i stojaków na rowery.

Oferenci muszą wykazać, że posiadają doświadczenie w budowie tężni solankowej (co najmniej jednej, o kubaturze minimalnej 80 metrów sześć.), wraz z instalacjami zewnętrznymi i zagospodarowaniem terenu.

W ocenie pod uwagę brane będą cena (60 procent) oraz odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady (40 procent). Oferty można składać do końca czerwca. Na realizację zadania wykonawca ma czas do 14 grudnia.

 

fot. lic. CC BY-SA 3.0

mk Autor