Bydgoszcz 8 sty 2019 | Redaktor
Raport drogowców - remontujemy na potęgę

Remont ul. Sułkowskiego, czerweic 2018 r./fot. Anna Kopeć

Drogowcy podsumowali 2018 rok i chwalą się całą masą drobnych remontów, napraw i budów. W raporcie czytamy: „Warto o nich wspomnieć, chociaż są mniej spektakularne, a ich koszty nie są liczone w setkach milionów złotych, to są bardzo ważne i cenne dla wszystkich mieszkańców”.

Kosmetycznych napraw chodników dokonano na łącznej powierzchni przekraczającej dwa tysiące metrów kwadratowych w ponad osiemdziesięciu lokalizacjach. Przebudowy i remonty ciągów pieszych przeprowadzono w ponad sześćdziesięciu miejscach na powierzchni ponad 13 tysięcy metrów kwadratowych z blisko trzy miliony złotych.

W ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowano:

przebudowę chodników oraz oświetlenia ulicznego ulicy Krakowskiej na Bielawach, za 147 110,00 zł,

 •    remont alejek parkowych na Błoniu za 38 182,40 zł,
 •     przebudowę przystanków autobusowych na osiedlu Tatrzańskim za 99 018,00 zł,
 •     przebudowę ulicy Ślusarskiej wraz z rozbudową monitoringu miejskiego za 410 761,67 zł,
 •     przebudowę chodników na ulicy Emilii Plater za 76 953,11 zł,
 •     remont alejek parkowych na ulicy Wielorybiej za 64 581,00 zł,
 •     budowę chodnika na ulicy Smoleńskiej za 74 462,00 zł,
 •     budowę chodnika na ulicy Okólnej za 28 096,00 zł.

W 2018 roku zbudowano też nowe parkingi: na ulicy Okólnej za 38 656,00 złotych oraz na ulicy Sułkowskiego za 83 383,00 złotych.

We współpracy z deweloperami drogowcy wykonali fragmenty pieszojezdni oraz dróg dojazdowych wraz z parkingami na:

 • Samotnej – fragment pieszo jezdni „APRO",
 • Wybudowanie – fragment pieszo jezdni „APRO",
 • Gryfa Pomorskiego – droga dojazdowa oraz parking „EBUD".

W 2018 roku prowadzony był też program stabilizacji nawierzchni dróg gruntowych płytami ażurowymi. Prace przeprowadzono na ulicach:

Pakiet I

 •  Łuckiej (odcinkowo),
 •  Pelikanowej,
 •  Okopowej (łącznik),
 •  Przyłubskej (odcinkowo).

Realizacja przedsięwzięcia kosztowała: 1 189 464,56 zł brutto

W ramach Pakietu II, ażury ułożono na ulicach:

 •  Sybiraków,
 •  Liściastej,
 •  Ornej wraz z przyległymi sięgaczami

Koszt operacji, to: 1 460 016,77 zł brutto

W ramach Pakietu ustabilizowano nawierzchnie gruntowe ulic:

 • Warneńczyka (odcinkowo),
 • Karsińskiej,
 • Borowiackiej.

Koszt: 685 822,55 zł brutto

W sumie program stabilizacji dróg gruntowych pochłonął 3 335 303,88 zł brutto.

W minionym roku wykonano też przebudowę nawierzchni bydgoskich jezdni. W Pakiecie I znalazły się ulice:

 • Sułkowskiego od ul. 11 Listopada do Dwernickiego. Koszt, to: 1 346 245,38 zł,
 • Paderewskiego bus pas, za 270 474,33 złotych,
 • na osiedlu Skrzetusko wyremontowano ulicę wzdłuż wieżowców w kierunku skweru Ludwika Zamenhofa za 278 855,70 zł,
 • na osiedlu Leśnym nową nawierzchnię otrzymały obie jezdnie ulicy ul. 11 Listopada za łączną kwotę 1 629 353,40 złotych.

W ramach Pakietu II wyremontowano ulice:

 • Zamczysko od ul. Armii Krajowej – 3 281 565,42 zł,
 • Żmudzką od ul. Gajowej do ul. Fordońskiej – 1 550 240,52 złotych.

W trzecim Pakiecie wyremontowano ulicę Kasztelańską za 905 261,48 złotych.

Drogowcy podkreślają, że „remonty prowadzone w ramach utrzymania, nowe inwestycje, a także rozszerzanie zasięgu działania Inteligentnych Systemów transportowych sprawiły, że nasze miasto, mimo to, że na 1.000 mieszkańców przypada 600 aut jest sklasyfikowane przez niezależne źródła, jako jedno z największą prędkością przejazdu sięgającą 49 km/h”.

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor