Bydgoszcz 27 kwi 2019 | Redaktor

Do tej pory wykonawcy odpowiedzialni za rozbudowę Kujawskiej skupiali się na rozbiórkach i przebudowach sieci. W maju planowane jest rozpoczęcie kolejnego etapu prac, który pozwoli rozpocząć główne roboty przy budowie nowych jezdni i torowisk – informuje ratusz.

Na ul. Bernardyńskiej rozebrano torowisko. Po południowej stronie mostu powstaje też konstrukcja tymczasowego połączenia jezdni, która ułatwi wprowadzanie zmian w organizacji ruchu w trakcie głównych robót na rondzie Bernardyńskim.

 

Wykonawca obecnie stara się prowadzić prace pod ruchem, wyłączając niewielkie fragmenty jezdni. W ten sposób przebudowywane są podziemne sieci biegnące po zachodniej stronie ul. Kujawskiej.

Wymieniono grunt w rejonie rozebranych kamienic. W miejscu wyburzonych budynków przebiegać będzie nowa jezdnia ul. Toruńskiej i Kujawskiej.

Wyspa centralna ronda Bernardyńskiego będzie przesunięta w kierunku południowo-wschodnim. Obecnie usunięto z niej torowisko i humus. Rozbierane są krawężniki.

Zakończyła się też rozbiórka torowiska w kierunku Babiej Wsi. W nowym układzie na odcinku do ul. Ustronie znajdzie się ono między dwiema jezdniami ulicy Toruńskiej.

Rozebrano też zniszczone schody prowadzące na Wzgórze Wolności. Zastąpi je nowy ciąg dla pieszych o mniejszym pochyleniu. Będzie on w formie łuku.

Uzbrojenie przebudowywane jest również w miejscu nowej wschodniej jezdni ul. Kujawskiej i torowiska

Humus ściągnięto też z terenów wokół ronda Kujawskiego.

W obrębie wyspy centralnej finiszują prace związane z rozbiórką nieczynnych przejść podziemnych.

Całe rondo zostanie obniżone w stosunku do dzisiejszego poziomu. To niezbędny element rozbudowy umożliwiający bezpieczne użytkowanie torowiska łączącego rondo Bernardyńskie z rondem Kujawskim.

Prace trwają również na ul. Solskiego w obrębie skrzyżowania z Chołoniewskiego. Powstaje tam tymczasowe połączenie jezdni umożliwiające wprowadzanie kolejnych etapów tymczasowej organizacji ruchu na czas głównych robót w obrębie ronda Kujawskiego.

Źródło: Oficjalny Serwis Bydgoszczy

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor