Bydgoszcz 23 maj 2019 | Redaktor

Do przetargu na budowę przystanku wiedeńskiego przy placu Teatralnym swoje oferty zgłosiły trzy firmy.

Przypomnijmy, że dwa przetargi na budowę przystanku zakończyły się niepowodzeniem. Ponieważ do pierwszego przetargu ogłoszonego pod koniec ubiegłego roku nie zgłosił się żaden podmiot, postępowanie było powtarzane. Drugi przetarg Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej unieważnił, bo jedyna oferta była prawie trzy razy droższa niż przewidziany budżet. O tym pisaliśmy tutaj.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej trzeci przetarg na budowę przystanku wiedeńskiego na ulicy Focha ogłosił 2 maja tego roku. Termin składania ofert ustalono na 20 maja 2019 roku - tutaj.

Ostatecznie do przetargu  pn. „Przebudowa z rozbudową ulicy Focha wraz ze skrzyżowaniem z ul. Gdańską, Mostową o Jagiellońską w Bydgoszczy oraz budową infrastruktury dla ruchu rowerowego – ETAP I” zgłosiło się trzech wykonawców. Firma „PRASBET” z kwotą 498 tysięcy złotych, „STRABAG" za 981 tysięcy oraz spółka „AFFABRE", która wyceniła prace na ponad milion złotych.

Drogowcy na sfinansowanie zamówienia zamierzali przeznaczyć 266.352.31 zł, co by oznaczało, że przy wyborze najtańszej oferty miasto musiałoby dołożyć ponad dwieście tysięcy złotych.

Termin wykonania zamówienia ustalono na: od 1 lipca do 29 sierpnia. Zamawiający zamierza przekazać wykonawcy teren budowy do dnia 28 czerwca. Termin ten „może ulec zmianie jedynie w przypadku przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy”. 

Budowa przystanku wiedeńskiego wymusi ograniczenie ruchu samochodów, w kierunku centrum.

Nasz komentarz w tej sprawie: tutaj 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor