Historia 14 kwi 2020 | Krzysztof Drozdowski
14 kwietnia obchodzimy święto chrztu Polski

Jan Matejko, „Zaprowadzenie chrześcijaństwa”/ cyfrowe.mnw.art.pl

22 lutego 2019 roku uchwalone zostało święto państwowe upamiętniające chrzest Polski. Musimy sobie zdać sprawę, że jest to święto mocno symboliczne, data - umowna. 

Przyjmuje się, że 14 kwietnia 966 roku Mieszko I przyjął chrzest. Pomiędzy historykami nie ma zgody ani co do daty dziennej, ani nawet rocznej tego wydarzenia. Nie ma również zgody, co do miejsca chrztu Mieszka. Pod tym względem rywalizują ze sobą Gniezno, Poznań oraz Ostrów Lednicki. 

Powszechnym stereotypem, panującym przez lata międzywojnia i PRL, była hipoteza, że Mieszko zdecydował się na chrzest, aby osłabić niemieckie wpływy w Polsce i zatrzymać ich ekspansje na wschód. Dopiero dwaj wybitni polscy historycy, Gerard Labuda oraz Henryk Łowmiański, po wieloletnich badaniach zdołali ułożyć spójną narrację faktograficzną. Według niej Mieszko zdecydował sie na ożenek z czeską księżniczką Dobrawą i chrzest, aby zerwać sojusz Czechów z Wieletami. Po dwóch klęskach młode państwo Mieszka było znacznie osłabione, a jedynym ratunkiem było doprowadzenie do zerwania sojuszu swoich przeciwników politycznych. To się ostatecznie udało, a Mieszko wsparty przez czeskie hufce zbrojne pokonał Wieletów.

Proces chrystianizacji państwa trwał wiele lat, a wręcz - wieków. Pomimo akcji misyjnych kolejnych biskupów w Polsce równolegle praktykowano nową religię, jak i kultywowano starych słowiańskich bożków.

Chrzest pozwolił włączyć rodzące się państwo polskie w krąg polityczno-kulturowy Europy łacińskiej. Przyjęto łacinę jako język urzędowy, wprowadzono wiele wzorców kulturowych i administracyjnych kultury zachodniej. 

Krzysztof Drozdowski

Krzysztof Drozdowski Autor

Publicysta, autor wielu książek historycznych.