Historia 16 lis 2021 | Krzysztof Drozdowski
W odpowiedzi na niemiecką agresję powstała w Bydgoszczy Naczelna Rada Ludowa [KARTKA Z KALENDARZA]

Zarówno w w odpowiedzi na niemieckie działania w Bydgoszczy, jak i potrzebę zapewnienia polskim mieszkańcom Bydgoszczy odpowiedniego przedstawicielstwa u władz miasta 16 listopada 1918 roku zawiązała się w mieście Naczelna Rada Ludowa.

Naczelna Rada Ludowa na miasto Bydgoszcz została powołana 16 listopada 1918 roku. Jej Prezesem został wybrany Jan Biziel, sekretarzem Jan Teska, skarbnikiem Józef Milchert, a członkami zarządu Władysław Kużaj i Antoni Czarnecki.

Łącznie w skład Rady wchodziło 35 osób, po włączeniu przedmieść zwiększono stan Rady do 50 osób oraz nazwę na Radę Ludową na Miasto Bydgoszcz i Przedmieścia. Po kilku dniach w skład Zarządu włączono również ks. Jana Filipiaka oraz Melchiora Wierzbickiego.

Rada zajmowała się wieloma aspektami życia miasta i przedmieść. Dlatego też do prac bieżących powołano kilka komisji:

  1. spraw ogólnych,
  2. finansowa,
  3. przychodźców,
  4. dekoracji miasta,
  5. organizacji towarzystw,
  6. zdrowia,
  7. wskazywania pracy oraz
  8. straży obywatelskiej.

Rada Ludowa przetrwała aż do przejęcia miasta przez Wojsko Polskie, co nastąpiło 20 stycznia 1920 r.

 

 

Krzysztof Drozdowski

Krzysztof Drozdowski Autor

Publicysta, autor wielu książek historycznych.