Niedziela - Tygodnik Bydgoski 10 kwi 13:57 | kd
Będzie zaostrzenie przepisów dotyczących obrazy uczuć religijnych

​Nowe brzmienie zyskają przepisy dotyczące obrazy uczuć religijnych. Obecne są zbyt ogólnikowe - powiedział w sobotę wiceszef MS Marcin Warchoł.

Wiceminister sprawiedliwości, pełnomocnik rządu ds. praw człowieka wziął udział w konferencji naukowej "Wolność religijna wobec zagrożeń współczesności" w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. W jej trakcie zapowiedział zaostrzenie rzepisów dotyczących obrazy uczuć religijnych.


Wolność religijna ma fundamentalne znaczenie pośród wszystkich praw człowieka, bowiem dla osób wierzących wolność religijna prowadzi do życia wiecznego, prowadzi do wieczności. Dlatego też wykracza ona jako to wyjątkowe prawo człowieka poza wymiar doczesny, poza to, co "tu i teraz". Mówimy wręcz o prawie do praktykowania religii jako prawie wynikającym z godności człowieka. Z jednej strony zatem to życie doczesne, które jest celem wszystkich, którzy praktykują wolność religijną i należy im się prawo do poszanowania tejże wolności, z drugiej strony - godność jednostki, godność człowieka jako to źródło, z którego wynika wolność religijna

- zapowiedział Warchoł.


Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości zmienia przepisy po to, żeby dać jeszcze silniejszą ochronę konstytucyjną tej podstawowej gwarancji, o której mówimy, czyli prawie do wyznawania religii, swobodzie publicznego głoszenia poglądów - dodał.


Nowe brzmienie zyskają przepisy dotyczące obrazy uczuć religijnych. Obecne są zbyt ogólnikowe, posługują się takim pojęciem, jak np. "złośliwe obrażanie uczuć religijnych", co powoduje często bezkarność. Niestety ściganie tego przestępstwa jest dziś uzależnione od subiektywnego, prywatnego odczucia wiernych, co zniechęca często osoby, które z braku czasu, siły nie składają zawiadomień do organów ścigania

- zapowiedział minister.


 

Inf. PAP

kd Autor