Polska i Świat 2 mar 10:27 | kd
Opera Nova i Filharmonia Pomorska w Krajowym Planie Odbudowy. Łącznie 42 projekty za 22 miliardy

Rozpoczynają się konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy (KPO), dokumentu niezbędnego do sięgnięcia po przypadające na Polskę środki europejskiego Funduszu Odbudowy. To 57 mld euro w postaci dotacji i pożyczek w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Województwo kujawsko-pomorskie zgłosiło do planu projekty o łącznej wartości ponad 22 mld złotych.

KPO, którego opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), projekt jest właśnie konsultowany, będzie ostatecznie zawierał informacje o przygotowywanych reformach i planowanych inwestycjach służących odbudowie gospodarki po kryzysie związanym z pandemią i czyniących polską gospodarkę bardziej odporną na ewentualne przyszłe kryzysy i nieprzewidziane okoliczności. Priorytetami są ochrona środowiska (w tym zielona energetyka i zielona mobilność), cyfryzacja, ochrona zdrowia i innowacyjna gospodarka, ale zakładane są też inwestycje infrastrukturalne (kolej, drogi)

- informuje Izabela Wodzińska-Jaworska z Departamentu Funduszy Europejskich i Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego.

Województwo kujawsko-pomorskie zgłosiło do planu 42 projekty o łącznej wartości ponad 22 mld złotych. Na liście znalazły się m.in. rozbudowa Opery Nova i Filharmonii Pomorskiej, rozwój usług teleopiekuńczych i budowa nowego stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka.

Lista została stworzonaw oparciu o wyniki szerokich konsultacji społecznych przeprowadzonych w całym regionie przy zaangażowaniu samorządów gmin i powiatów oraz partnerów społeczno-gospodarczych.

Podczas debaty na lutowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego marszałek Piotr Całbecki, który jest też współprzewodniczącym tego gremium, stwierdził, że najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby wyodrębnienie w ramach KPO środków przeznaczonych dla poszczególnych regionów (tzw. koperta regionalna), co umożliwiłoby lepsze ich wykorzystanie, zgodne ze zdefiniowanymi przez samorządy potrzebami województw

- informuje Wodzińska-Jaworska.

kd Autor