Polska i Świat 27 sie 2020 | kp
Zmiany zasad w przedszkolach. GIS łagodzi restrykcje

fot. ilustracyjna, Pixabay

Główny Inspektorat Sanitarny wprowadził zmiany dotyczące wytycznych dla przedszkoli i żłobków. Między innymi nie obowiązuje już limit 25 dzieci w grupie.

Zaktualizowane 25 sierpnia wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli to odpowiedź ministra edukacji na prośby dyrektorów tych placówek oraz samych rodziców. Obowiązujący do tej pory limit dzieci w grupie mógł skutkować tym, że od września część z nich nie mogłaby do przedszkla uczeszczać. Teraz ten zapis usunięto i wprowadzono łagodniejsze restrykcje.

Aktualnie zmniejszona została powierzchnia przypadająca na jedno dziecko do 1,5 metra kwadratowego. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 15 metrów kwadratowych (wcześniej 16). W przypadku liczby dzieci większej niż 5 limit ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej dwa metry kwadratowe.

Do przestrzeni przeznaczonej na zbiorowy pobyt nie wlicza się kuchni, pomieszczeń zbiorowego żywienia i pomocniczych. Dzieci powinny przebywać w jednej stałej sali i w miarę możliwości mieć wyznaczonych tych samych opiekunów.

– Do szkoły czy przedszkola rodzice mogą posyłać tylko zdrowe dziecko, a więc gdy nie widać zauważalnych objawów kaszlu, podwyższonej gorączki, bólu mięśni, utraty węchu lub smaku – zaznaczył minister Dariusz Piontkowski. Objawy te bowiem mogą świadczyć o zakażeniu koronawirusem. 

Z sal zniknie część zabawek

Dyrektorzy placówek powinni pozbyć się przedmiotów, których nie można skutecznie zdezynfekować. Poza tym będzie trzeba stale odkażać przedmioty wykorzystywane do zajęć. Dzieci nie powinny zabierać ze sobą zabawek do i z placówki (nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).

Sale w przedszkolach i żłobkach będzie trzeba wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. GIS rekomenduje także, aby posiłki dla poszczególnych grup były wydawane zmianowo. To samo tyczy się zabawy na zewnątrz – w miarę możliwości organizacyjnych grupy powinny wychodzić na powietrze oddzielnie. Wszystko to ma uniemożliwić stykanie się ze sobą jak największej ilości dzieci.

Cały czas obwiązywać będzie 1,5-metrowy dystans społeczny. Bez zmian będzie trzeba dbać także o higienę i częste mycie rąk. Placówki powinny dysponować najlepiej bezdotykowym termometrem. Poza tym osoby pracujące np. w kuchni nie powinny mieć styczności z dziećmi i opiekunami.

Zdrowe dziecko, zdrowy opiekun

Osoby przyprowadzające dzieci muszą także pilnować dystansu, mieć zasłonięte usta i nos oraz dezynfekować ręce. Przebywanie w placówce będzie ograniczone do niezbędnego minimum. Sanepid podkreśla, że do przedszkola i żłobka dzieci muszą przyprowadzać osoby zdrowe. – Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu – czytamy w komunikacie.

źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

kp Autor