Religia 12 cze 2020 | Jarosław Aleksander
108 męczenników II wojny światowej – wspomnienie

fot. pixebay

12 czerwca 1999 roku, św. Jan Paweł II dokonał w Warszawie uroczystej beatyfikacji 108 męczenników czasów II wojny światowej. Wśród nich znajduje się duchowieństwo oraz 9 osób świeckich. 

108 męczenników wspominanych 12 czerwca, to duchowieństwo i osoby świeckie, które padły ofiarą zbrodniczych działań hitlerowskich Niemiec w latach 1939 – 1945. Wśród nich są kapłani związani z naszą Diecezją: ks. Antoni Świadek i ks. Franciszek Dachtera. Warto przypomnieć, że także patron naszej Diecezji Bp Michał Kozal zmarł śmiercią męczeńską w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau. 

Sylwetkę beatyfikowanych tak przedstawił  bp Bronisław Dembowski:

Grono 108 Sług i Służebnic Bożych, Męczenników Kościoła w Polsce z okresu II wojny, którzy złożyli heroiczne świadectwo wierności Bogu w czasie prześladowania za wiarę ze strony ateistycznego nazizmu hitlerowskiego, to 3 biskupów, 52 kapłanów diecezjalnych, 26 kapłanów zakonnych, 3 alumnów seminariów duchownych, 7 braci zakonnych, 8 sióstr zakonnych i 9 wiernych świeckich. Tworzą oni cztery grupy — stany Kościoła: pasterze, duchowieństwo świeckie, rodziny zakonne oraz świeccy.

Beatyfikując 108 męczenników 12 czerwca 1999 r. w Warszawie Ojciec Święty, Jan Paweł II wygłosił specjalną formułę związaną z tą uroczystością:

Spełniając życzenie naszych braci Józefa Glempa, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, Juliusza Paetza, Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego i Bronisława Dembowskiego, Biskupa Włocławskiego, jak również wielu innych braci w biskupstwie, oraz licznych wiernych, za radą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, naszą Władzą Apostolską zezwalamy, aby odtąd Czcigodnym Sługom Bożym: […] Antoniemu Julianowi Nowowiejskiemu, Henrykowi Kaczorowskiemu, Anicetowi Koplińskiemu, Mariannie Biernackiej i stu czterem towarzyszom męczennikom z okresu drugiej wojny światowej, przysługiwał tytuł błogosławionych i aby ich święta obchodzono w miejscach i w sposób określony przez prawo.

Błogosławieni stali się także patronami Polski. W naszej Diecezji zajmują oni specjalne miejsce. W Bydgoskim seminarium znajduje się izba pamięci męczenników, są tam przechowywane m.in. pamiątki obozowe ks. Dachtery oraz pamiątki po Bp Kozalu. Ks. Antoni Świadek jest także współpatronem parafii na bydgoskim Siernieczku.

Jarosław Aleksander Autor

Katolicka Bydgoszcz