Styl życia 19 mar 16:49 | Redaktor
Słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku szukali śladów wiosny w „Botaniku” IHAR

fot. Miłosz Sałaciński/Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Grupa seniorów zrzeszonych w KUTW odwiedziła Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy. – Na szczególną uwagę zasługuje gromadzona tutaj od 1973, najbogatsza w Polsce, kolekcja odmian traw, licząca 650 gatunków – opowiada kierownik placówki, mgr inż. Jarosław Mikietyński.

Ogród o powierzchni 5,5 ha znajduje się na rubieżach miasta, na terenie położonym między północną granicą Ogrodu Botanicznego w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku a ul. Jeździecką.

– IHAR jest ogrodem specjalistycznym, gromadzimy w nim określone kolekcje traw i  roślin użytkowych. Uzupełnieniem naszej działalności są gatunki hodowane dla celów rekultywacji  i zagospodarowania terenów poprzemysłowych – informuje zaprzyjaźniony z seniorami KUTW kierownik placówki, mgr inż. Jarosław Mikietyński.

Dodaje, że Ogród prowadzi działalnośc naukowo-dydaktyczną. Ma też duże znaczenie jako bank nasion. – Daje on możliwość odtworzenia gatunków nawet w odległej przyszłości dodaje – tłumaczy Mikietynski. – Na szczególną uwagę zasługuje gromadzona od 1973, najbogatsza w Polsce, kolekcja odmian traw, licząca 650 gatunków. Są to trawy użytkowe pastewne, gazonowe, zbożowe, energetyczne, ozdobne, dziko rosnące oraz chronione. Zbiory uzyskały tytuł „Narodowej kolekcji traw i turzyc”– dodaje.

Po cieplarni z setkami kaktusów opowiedział seniorom przewodniczący Klubu Miłośników Kaktusów Jerzy Balicki

W spotkaniu uczestniczyła blisko setka słuchaczy KUTW. Na zakończenie spotkania przewodnicy odebrali z rąk przewodniczącej Rady Słuchaczy KUTW Bożeny Sałacińskiej albumy przyrodnicze ufundowane przez wojewodę kujawsko pomorskiego.

Spotkanie odbyło się w ramach cotygodniowych spacerów nordic walking organizowanych przez KUTW.

Zdjęcia: Miłosz Sałaciński (KUTW)

Na podstawie komunikatu Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Miłosz Sałaciński), zmiany - redakcja

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor