Wydarzenia 23 cze 2018 | Redaktor
Bydgoscy naukowcy dostają nagrody

fot. Anna Kopeć

Sukces bydgoskich naukowców na XI Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2018 w Katowicach, aż trzy wynalazki zespołów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego W zostały nagrodzone.

Targi INTARG mają charakter interdyscyplinarny - prezentują szeroki wachlarz nowości w obszarze ekologii, medycyny czy IT, a także nowe rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu, jak również przedmioty codziennego użytku. W Targach uczestniczą przedsiębiorstwa innowacyjne, klastry technologiczne, start-upy, instytucje ze sfery nauki (wspierające ją i współpracujące z nauką) z Polski i z ponad 20 krajów świata. Wsparcie imprezy przez ważne instytucje szczebla krajowego i regionalnego oraz współpraca z mediami zapewnia nagłośnienie wydarzenia w środowiskach gospodarczych i biznesowych. Bydgoskie zespoły, które zostały wyróżnione:


Zespół w składzie:  dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, dr hab. inż. Marek Macko, prof. nadzw. dr inż. Dariusz Mikołajewski, mgr Zbigniew Szczepański(wszyscy: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof. dr hab. Aleksander Goch, dr Emilia Mikołajewska (wszyscy: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - za opracowanie drukowanego w technologii 3D egzoszkieletu pasywnego dla dzieci z osłabieniem sił kończyn górnych otrzymali trzy nagrody: 

  • Grand Prix, 
  • Nagrodę Platynową (wraz z dyplomem Ministra Inwestycji i Rozwoju),
  • Nagrodę Specjalną przyznaną przez delegację Chorwacji.

Zespół w składzie: dr hab. inż. Marek Macko, prof. nadzw. oraz mgr Zbigniew Szczepański(obaj: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) otrzymał Złoty medal za opracowanie światłoutwardzalnych implantów stomatologicznych.


Zespół w składzie: dr hab. inż. Joanna Paciorek-Sadowska, prof. nadzw., mgr inż. Marcin Borowicz, prof. dr hab. inż. Bogusław Czupryński, dr inż. Joanna Liszkowska, mgr inż. Ewa Tomaszewska(wszyscy: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) otrzymał Złoty medal za opracowanie proekologicznej technologii przemysłowego zagospodarowania odpadowego poli (kwasu mlekowego) [PLA, polilaktyd] jako alternatywnego surowca poliolowego do produkcji poliuretanów przeznaczonych dla branży budowlanej. 


Z kolei na odbywających się jeszcze targach Invent Arena w czeskim Trzyncu egzoszkielet z UKW otrzymał złoty medal, natomiast implanty stomatologiczne medal srebrny.

 

Egzoszkielet i implant stomatologiczny były już wyróżnione w Bangkoku - czytaj tutaj

Źródło: UKW

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor