Bydgoszcz 21 wrz 2020 | kd
ENEA Oświetlenie: zaprzeczamy stawianym nam zarzutom

fot. il. Anna Kopeć

Konflikt pomiędzy Prezydentem miasta Bydgoszczy a firmą Enea Oświetlenie trwa w najlepsze. Mieszkańcy czekają na poprawę sytuacji, a prezydent Bruski powtarza, że walczy właśnie w ich imieniu. Spółka Enea odpowiada, że zaprzecza stawianym przez prezydenta zarzutom i wydaje oświadczenie.

Na temat konfliktu pomiędzy działającym rzekomo w imieniu mieszkańców Prezydentem miasta Rafałem Bruskim a firmą Enea Oświetlenie pisaliśmy już kilkakrotnie. Grupa mieszkańców zniesmaczona istniejącą sytuacją, postanowiła również zorganizować manifestację przed Ratuszem oraz siedzibą firmy Enea przy ul. Warmińskiego.

Głos w sprawie zajęli również politycy znajdujący się w miejskiej opozycji do prezydenta. Radny Paweł Bokiej podsumował wynik prac komisji doraźnej, której zadaniem było właśnie zbadanie zaistniałego problemu.

Nie próżnuje również firma Enea oświetlenie. Spółka wydała oświadczenie, w którym zarzuca prezydentowi manipulację i stanowczo zaprzecza zarzutom, iż to ona jest winna w tym sporze.

Poniżej przedstawiamy treść oświadczenia:

Oświadczenie ENEA Oświetlenie sp. z o.o. w sprawie nieprawdziwych informacji medialnych dotyczących oświetlenia na terenie Miasta Bydgoszczy

W odniesieniu do ostatnich informacji medialnych i stanowiska Miasta Bydgoszczy w kwestii braku oświetlenia, Enea Oświetlenie składa poniższe oświadczenie.

Zgodnie z art. 18 Ustawy Prawo Energetyczne, zapewnienie oświetlenia znajdującego się na terenie Gminy (ulice, place, drogi itp.), jest ustawowym obowiązkiem właśnie Gmin. Za zapewnienie mieszkańcom oświetlenia odpowiedzialne jest więc Miasto Bydgoszcz, a nie Enea Oświetlenie, która jest jedynie usługodawcą.

Przedmiotem sporu jest przede wszystkim zakres przedmiotu zamówienia. W 346 Miastach i Gminach, z którymi spółka współpracuje i ma zawarte umowy, obszar na którym świadczona jest usługa dotyczy, zgodnie z przedmiotową ustawą, obszaru całej Gminy.

Miasto Bydgoszcz natomiast, po wielu latach współpracy, w lutym tego roku, zmieniło przedmiot zamówienia na oświetlanie obszaru, którego zarządcą jest Prezydent Miasta Bydgoszczy, wyłączając z umowy tereny m.in. Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych. Spółka nie ma wiedzy, którymi terenami zarządza Prezydent Miasta Bydgoszczy. Oczywistym jest, że po stronie Miasta, jako Zamawiającego, leży precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia, czyli wskazanie dokładnych lokalizacji oświetlenia, które mają być przedmiotem umowy.

Wczorajsze wypowiedzi Prezydenta Bydgoszczy o tym, że w wyniku inwentaryzacji oświetlenia przeprowadzonej przez ZDMiKP w Bydgoszczy powstaje rozbieżność co do ilości opraw należących do Enei Oświetlenie o ok. 1000 sztuk są manipulacją. 16.262 sztuki opraw to liczba, która była aktualna na dzień składania przez spółkę jesienią 2019r. oferty zawarcia umowy na rok 2020. Na taką liczbę punktów świetlnych spółka złożyła deklarację podatkową i opłaciła podatek od budowli do kasy Miasta. Taka też liczba punktów świetlnych znalazła się w pierwszym postepowaniu ogłoszonym przez Miasto pod koniec 2019r. Dzisiaj, po upływie blisko roku od tego momentu, liczba punktów świetlnych należących do Enei Oświetlenie jest mniejsza. Spowodowane to jest planami inwestycyjnymi Miasta Bydgoszczy o budowaniu własnego oświetlenia drogowego i w związku z tym likwidacją części naszej infrastruktury. Liczba punktów oświetleniowych, którą dzisiaj podaje ZDMiKP w Bydgoszczy, w nowym ogłoszonym w dniu 15 września br. postępowaniu, wynika z inwentaryzacji, którą przeprowadziło Miasto bez porozumienia z naszą spółką. Obecnie analizujemy prawidłowość zawartych w niej informacji.

W odniesieniu do wypowiedzi Prezydenta Bydgoszczy o zbyt wysokiej cenie świadczonej przez nas usługi w stosunku do firm oferujących podobne usługi na majątku oświetleniowym należącym do Miasta, zdecydowanie zaprzeczamy stawianym nam zarzutom. Zakres umów jest inny, a oferta naszej spółki jest nieporównywalnie szersza. Dodatkowo, jako właściciel oświetlenia, ponosimy koszty wynikające z prawa budowlanego oraz inne, jak np. podatek, który przekazujemy do Miasta. Sposób obliczenia ceny jest zawsze taki sam w stosunku do wszystkich naszych partnerów, tj. 347 Miast i Gmin.

Pragniemy również podkreślić, że nasza spółka zawsze wyrażała i nadal wyraża chęć podjęcia współpracy z Miastem Bydgoszcz. Wielokrotnie podejmowaliśmy próby porozumienia z władzami Miasta i niezmiennie jesteśmy gotowi do rozmów i świadczenia najwyższej jakości usług.

kd Autor