Historia 11 sie 2021 | Krzysztof Drozdowski
Bydgoszcz stolicą województwa pomorskiego być powinna! [KARTKA Z KALENDARZA]

Bydgoszcz jako jedno z największych miast w Polsce zostało po odzyskaniu Niepodległości zdegradowane do miasta powiatowego.

Od samego początku życia w wolnej Polsce, po 148 latach życia pod pruskim zaborem Bydgoszcz wreszcie mogła jako znaczące miasto powrócić do swoich aspiracji, by stać się stolicą województwa. Niestety nic z tego nie wyszło, a miasto po włączeniu do województwa Wielkopolskiego znalazło się w cieniu znacznie większego Poznania. Warto dodać, że z Wielkopolską nic bydgoszczan nie łączyło. A na pewno nie mentalnie. 

W Bydgoszczy rozmyślano nad tym, iż zostanie stolicą wielkiego województwa pomorskiego powinno być rzeczą oczywistą. Nawet w kawiarnianych dyskusjach nie przyjmowano faktu, że mogłoby być inaczej. Jednakże stało się to czego nie oczekiwano.

Marzeń w Bydgoszczy jednak nie porzucono. Miasto się rozbudowywało. W szybkim tempie wchłonięte zostały ościenne tereny, dziś stanowiące kolejne bydgoskie osiedla. 

Jedną z pierwszych prób zmiany narzuconego stanu podjął prezydent Bydgoszczy Bernard Śliwiński. To on na czele 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej jako jeden z pierwszych wkraczał do Bydgoszczy 20 stycznia 1920 roku biorąc miasto w opiekę uwielbianego przez bydgoszczan Wojska Polskiego.

11 sierpnia 1923 roku Śliwiński wystosował memoriał do ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych Władysława Kiernika w sprawie przeniesienia 8 powiatów z województwa poznańskiego do pomorskiego i ustanowienia stolicy województwa pomorskiego w Bydgoszczy. Argumenty za stołecznością Bydgoszczy były znaczne. Potencjał ludnościowy i gospodarczy, dobra baza lokalowa dla urzędów, która pozostała po spuściźnie pruskiej, dobre skomunikowanie z całym regionem. 

Na nic to się jednak zdało. Dopiero w 1938 roku Bydgoszcz została przeniesiona administracyjnie do województwa pomorskiego.Teraz bydgoszczanie musieli przełknąć kolejną gorzką porażkę. Wraz ze zmianą województwa nei nastąpi jednak zmiana stolicy tegoż i Bydgoszcz tym razem podlegała pod dwukrotnie mniejszy Toruń. 

Krzysztof Drozdowski

Krzysztof Drozdowski Autor

Publicysta, autor wielu książek historycznych.