Historia 17 sty 13:37 | Redaktor
LXIV Spotkanie z Historią u Hoffmana: Dzieje granicy rosyjsko-pruskiej na Kujawach i Pomorzu

fot. nadesłane

KPCK zaprasza na kolejne spotkanie z historią w czwartek (26 stycznia ), godz. 18.00 do Salonu Hoffmana KPCK, pl. Kościeleckich 6 w Bydgoszczy. Temat i ciekawostki z nim związane przybliży dr hab. Tomasz Krzemiński, prof. UMK.

W 1815 roku na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego doszło do nowego podziału ziem polskich między państwa zaborcze. Od tego momentu, przez sto następnych lat przez obszar dzisiejszego województwa kujawsko-pomorskiego przebiegała granica prusko-rosyjska. Jej istnienie w znaczący sposób wpływało na życie tutejszych mieszkańców. Pojawiły się posterunki graniczne oraz komory celne. Powstały też kolejowe stacje graniczne w Aleksandrowie Kujawskim i Otłoczynie. Wzdłuż granicy działały grupy przemytników nielegalnie przewożących różne towary.

Wstęp wolny.

 

Jędrzej Kubiak, K-PCK

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor