Historia 5 cze 2019 | Redaktor
Mnóstwo znalezisk archeologicznych. Drogowcy podsumowali prace w regionie

Naramienniki z grobu urzędnika pocztowego (XIX w. cmentarz w Łaziskach k. Rogowa). fot. GDDKiA

Co dwa lata w Biskupinie odbywa się konferencja sprawozdawcza dotycząca badań archeologicznych prowadzonych w województwie kujawsko-pomorskim. W tym roku jednym z głównych bloków tematycznych były badania prowadzone w ramach inwestycji drogowych realizowanych przez bydgoski Oddział GDDKiA.

IX Konferencja sprawozdawcza, tym razem dotycząca badań archeologicznych prowadzonych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2017-2018, odbyła się pod koniec maja (23-24)

Archeolog Oddziału zaprezentował charakter, zakres oraz skalę ostatnich badań archeologicznych prowadzonych w pasie obwodnicy Inowrocławia oraz w pasie budowy 130-kilometrowej drogi ekspresowej S5 (odcinek: Nowe Marzy - granica woj. wielkopolskiego). Wykonawcy badań przedstawili natomiast szczegółowe sprawozdania naukowe prezentując najciekawsze ze swoich odkryć. W okresie, którego dotyczyła konferencja, w ramach budowy S5 przebadane zostały 63 stanowiska o łącznej powierzchni 3750 arów (prawie 38 hektarów)

Stanowisko archeologiczne nad Brdą w Tryszczynie z reliktami osadnictwa z epoki żelaza (kultura pomorska)

Znaleziska w pasie S5 dotyczą zarówno najstarszych okresów z dziejów osadnictwa w regionie (epoka neolitu od V do II tysiąclecia p.n.e.) aż po relikty umocnień polowych z I połowy XX wieku.

Najciekawsze i najbogatsze z archeologicznej perspektywy stanowiska zlokalizowane były m.in. w okolicach miejscowości Niewieścin, Zbrachlin, Tryszczyn, Sobiejuchy, Jaroszewo czy Żnin. Natrafiono tam na pozostałości po pradziejowych cmentarzach, a także na relikty osadnictwa z pierwszych okresów zasiedlania tego terenu.

Stanowisko w Jaroszewie z odkrytymi reliktami osady neolitycznej

 Branzoleta srebrna znaleziona na stanowisku w Niewieścinie (kultura wielbarska)

Badaniami objęto również pozostałości po umocnieniach polowych związanych z polską linią obrony z 1939 r (Przedmoście Bydgoskie) oraz dawny cmentarz ewangelicki (Łaziska k. Rogowa).

Okopy z 1939 r. (Bydgoskie Przedmoście)

Naramienniki z grobu urzędnika pocztowego (XIX w. cmentarz w Łaziskach k. Rogowa)

W okolicy miejscowości Wąsosz miała miejsce spektakularne przedsięwzięcie: o ponad 30 metrów przesunięto 180-tonowy schronu z 1939 roku. W dwóch miejscach niedaleko miejscowości Osówiec natrafiono na fundamenty schronów, których budowa nigdy nie została ukończona.

Przesuwanie schronu w Wąsoszu

Zaprezentowane na konferencji odkrycia z jednej strony uświadomiły konieczność ratowania zagrożonego budową dziedzictwa kulturowego, z drugiej ukazały, ile cennych dla badaczy informacji kryją stanowiska, które gdyby nie inwestycjom drogowe, nigdy nie zostałyby odkryte i na taką skalę przebadane - podkreśla Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na swojej stronie internetowej. 

Organizatorami organizowanej co dwa lata konferencji w Biskupinie byli: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu-Delegatura w Bydgoszczy, Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Muzeum Archeologiczne w Biskupinie.

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor