Historia 1 cze 2022 | Redaktor
„O totalitaryzmie raz jeszcze...” – sesja naukowa wokół książki „Wydarzenia bydgoskie 1939 roku”

Egzekucje Polaków w Bydgoszczy, wrzesień 1939 r./ Wikimedia Commons

Instytut De Republica zaprasza w piątek (3 czerwca) do Przystani Bydgoszcz (ul. Tamka 2) na sesję naukową poświęconą różnym aspektom totalitaryzmu. Towarzyszyć jej będzie spotkanie wokół książki „Wydarzenia bydgoskie 1939 roku” pod redakcją dr. hab. Bogusława Kopki.

– Sesja naukowa „O totalitaryzmie raz jeszcze…” będzie okazją do ponownego przeanalizowania idei totalitaryzmu w XX wieku oraz zastanowienia się nad tym, czy totalitaryzm, jako zjawisko globalne, należy już do przeszłości, czy też jest to zagrożenie wciąż aktualne – zapowiadają organizatorzy wydarzenia. – Historycy wraz z uczestnikami porozmawiają między innymi o początkach totalitaryzmu w latach 20. minionego wieku (kiedy to po raz pierwszy użyto we Włoszech terminu „totalitaryzm” w odniesieniu do ustroju państwowego) oraz o rozwoju totalitarnych państw, które starały się nie tylko przekształcać podległe im społeczeństwa, ale także kontrolować wszystkie aspekty życia i działalności ludzi – dodają.

Totalitaryzm kojarzy się z ideą władzy nieograniczonej, która – w odróżnieniu od autorytaryzmu – ma ambicję kontrolowania nie tylko zewnętrznych zachowań podporządkowanych sobie ludzi, ale także ich życia wewnętrznego. Władza ma więc ambicje totalne, tzn. nie pozostawiające jakiegokolwiek miejsca nie tylko dla konkurencyjnej władzy, ale nawet dla możliwości podejmowania jakichkolwiek autonomicznych decyzji przez jednostkę – uważa ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz.

Prelegentami będą: ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, który przedstawi wykład zatytułowany „Korzenie totalitaryzmu”, prof. dr hab. Roman Bäcker odniesie się do problemu „Totalitaryzm a terror”, a dr Tomasz Ceran wygłosi referat na temat „Rafał Lemkin, pojęcie ludobójstwa i okupacja niemiecka ziem polskich”. Prezentacji oraz omówienia książki „Wydarzenia bydgoskie 1939 roku” dokonają dr Izabela Mazanowska wraz z redaktorem naukowym monografii – dr. hab. Bogusławem Kopką.

Wydarzenie rozpocznie się o godz. 11.00, potrwa do 13.00. 

Publikacja „Wydarzenia bydgoskie 1939 roku” to efekt konferencji zorganizowanej przez Instytut De Republica 3 września 2021 roku, w rocznicę tzw. wydarzeń bydgoskich. Podstawę publikacji stanowi sześć wygłoszonych na konferencji referatów. Pracę uzupełniają ilustracje: plansze z wystawy oraz fotoreportaż z konferencji. Tom studiów historycznych otwiera tekst Marka Romaniuka traktujący o niełatwej koegzystencji niemieckich i polskich mieszkańców Bydgoszczy w okresie międzywojennym. W następnych artykułach Marek Kornat pisze o niemieckiej propagandzie antypolskiej z 3 września 1939 roku, Sylwia Grochowina prezentuje sylwetkę nazistowskiego zbrodniarza – Karla Friedricha Straussa, Paweł Kosiński przedstawia wyniki badań odnośnie do liczby zabitych w Bydgoszczy 3 i 4 września 1939 roku, a Janusz Kutta wyjaśnia pojęcie Bromberger Blutsonntag. Studia zamyka esej Bogusława Kopki o naturze wojny totalnej w kontekście września 1939 roku.

Informacja prasowa

Czytaj także: Profesor Jastrzębski świadomie porusza się w wymysłach niemieckiej propagandy [RECENZJA]

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor