Historia 16 maj 09:21 | kd
Śladami kujawsko-pomorskich twórców - noblista ze Strzelna

91 lat temu (dokładnie 9 maja 1931 roku) zmarł, urodzony w Strzelnie (1852), Albert Abraham Michelson, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki.

Pochodził z polsko-żydowskiej, kupieckiej rodziny. Krewni ze strony ojca mieszkali w bydgoskim Fordonie. W sierpniu 1855 roku, jego rodzice (Samuel i Rozalia z domu Przyłubska) podjęli decyzję o emigracji całej rodziny do Kalifornii.
 
Michelson szybko zaaklimatyzował się w nowej ojczyźnie. W 1869 roku wstąpił do Akademii Marynarki Wojennej w Annapolis, a po jej ukończeniu podjął pracę na macierzystej uczelni w formie wykładowcy fizyki i chemii.
 
W 1907 roku został uhonorowany Nagrodą Nobla (jako drugi w historii Amerykanin) za konstrukcję specjalistycznych instrumentów optycznych i pomiary w dziedzinie spektroskopii i metrologii.
Michelson czuł się bardzo silnie związany ze Stanami Zjednoczonymi: drugie imię „Abraham” przyjął w 1865 roku aby uczcić zamordowanego w zamachu prezydenta Abrahama Lincolna, brał również udział w I wojnie światowej.
 
Jednocześnie, pochodzący ze Strzelna fizyk, we wszystkich dokumentach urzędowych jako miejsce swojego urodzenia wpisywał „Strzelno, Poland”, chociaż państwa polskiego nie było wówczas na mapach świata. Zwykł również mówić, że cechę pracowitości odziedziczył po swoich polskich przodkach.
 
Opracowanie: Mateusz Soliński/Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury

kd Autor