Historia 21 kwi 2021 | ak
Spotkanie z Historią u Hoffmana: „Korespondencja obozowa błogosławionego księdza Franciszka Dachtery”

fot. nadesłane

O listach i kartach pocztowych błogosławionego księdza Franciszka Dachtery, w czwartek (22 kwietnia) o godz. 18:00 opowie wydawca tej korespondencji, ksiądz Paweł Hoppe. Spotkanie będzie dostępne jedynie online.

Spotkania z Historią u Hoffmana to cykliczne, otwarte wykłady o tematyce historycznej. Prelegenci podejmują tematy dotyczące Bydgoszczy przybliżając postaci zasłużone dla miasta.

O siedemdziesięciu trzech listach i kartach pocztowych, wysłanych w latach 1939–1944 do rodziny z obozów jenieckich i koncentracyjnych w Buchenwaldzie i Dachau przez błogosławionego księdza Franciszka Dachterę (1910–1944), opowie wydawca tej korespondencji, ksiądz Paweł Hoppe, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej.

Ocenzurowane listy poddawanego w Dachau eksperymentom pseudomedycznym i zamęczonego tam księdza Franciszka, wystawiają jak najlepsze świadectwo jego niezłomnej duchowości. Kapłan ów był mocno związany z Bydgoszczą. Uczył religii w bydgoskim Gimnazjum Kupieckim, opiekował się 27. Bydgoską Drużyną Harcerską i Sodalicją Mariańską, a po wybuchu II wojny światowej został kapelanem stacjonującego w Bydgoszczy 62. Pułku Piechoty Wielkopolskiej, z którym brał udział w bitwie nad Bzurą.

Spotkanie będzie dostępne jedynie online.  na www.kpck.pl oraz www.facebook.com/kpck.bydgoszcz 

ak Autor