Historia 26 sty 12:18 | kd
XVII Wojewódzki Konkurs Historyczny „Zabytki naszego regionu”

mat. KPCK

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy zaprasza młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w wyjątkowym Konkursie z nagrodami. Hasło tegorocznej edycji „Ze szkolnej ławy. Historia, pamiątki, wspomnienia” jest pretekstem do przygotowania pracy konkursowej dotyczącej szkoły w szerokim rozumieniu tego słowa.

Jak informują organizatorzy - Praca ma dotyczyć jednego wybranego zagadnienia, jednego tematu zainspirowanemu budynkiem, zdarzeniem, osobą czy pamiątką. Proponujemy sięgnąć do najodleglejszych wspomnień członków rodziny np. dziadków, rodziców, aby z perspektywy najbliższych przybliżyć historię z dawnej szkoły. Inspiracją dla napisania pracy może być zdjęcie z rodzinnego albumu lub szkolne świadectwo.

Konkurs oraz związane z nim hasło ma być - propozycją do ukazania materialnego i niematerialnego dziedzictwa związanego z oświatą. 

Prace konkursowe należy zgłaszać do 23 kwietnia 2021 roku. Należy je przysłać drogą elektroniczną na adres mailowy: zabytki@kpck.pl w tytule e-maila wpisując: „Zabytki naszego regionu 2021”.

Organizatorzy wymagają by praca składała się z: karty tytułowej, tekstu oraz fotografii. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 11 czerwca 2021 roku podczas finału w Salonie Hoffman KPCK w Bydgoszczy.

Wśród nagród są nagrody finansowe i rzeczowe, a takze publikacja trzech najlepszych prac.

Konkurs objął patronatem Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty i Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Partnerem konkursu jest Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 

 

kd Autor