Historia 21 lut 13:19 | Redaktor
XX Wojewódzki Konkurs Historyczny: Zabytki Naszego Regionu. „Ślady nieobecnych. Żydzi na Kujawach i Pomorzu”

fot. KPCK

Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury KPCK w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w XX Wojewódzkim Konkursie Historycznym „Zabytki naszego regionu 2024”. Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod hasłem: „Ślady nieobecnych. Żydzi na Kujawach i Pomorzu”.

Celem Konkursu jest rozbudzenie zainteresowania młodzieży historią i zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego oraz zachęcenie do poznawania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu, poprzez odkrywanie ciekawych miejsc i obiektów z przeszłości. Jednocześnie ma służyć rozwijaniu umiejętności pozyskiwania wiedzy z literatury, źródeł oraz od osób będących uczestnikami/świadkami historii.

XX edycja Konkursu „Zabytki naszego regionu” została poświęcona obiektom i miejscom związanym ze społecznościami żydowskimi zamieszkującymi niegdyś obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Mamy nadzieję, że temat Konkursu przyczyni się do odkrycia przez uczestników licznych śladów Wielkich Nieobecnych – Żydów – w przestrzeni naszego regionu. Ich losy i dzieje nie powinny być bowiem postrzegane tylko poprzez pryzmat Holocaustu, ale całej aktywności. Stąd liczymy na to, że zainspirują Was, drodzy Uczestnicy, kamienice, warsztaty, fabryki, banki, domy handlowe, mieszkania, cmentarze czy synagogi. Czekamy na Wasze prace.

Prace konkursowe należy nadsyłać do 26 kwietnia 2024 roku, drogą elektroniczną na adres mailowy organizatora: zabytki@kpck.pl, w tytule e-maila wpisując: „Zabytki naszego regionu 2024”.

 

źródło: KPCK

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor