Historia 5 wrz 2019 | Redaktor
Złamali szyfr Enigmy, zostaną upamiętnieni w Panteonie Narodowym

Urny z ziemią pochodzącą z miejsc śmierci lub pochówków polskich matematyków, którzy złamali kod Enigmy - Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego- złożone zostaną w piątek (6 września) do sarkofagu w Kryptach Panteonu Narodowego w kościele św. św. Piotra i Pawła w Krakowie.

Fundacja Panteon Narodowy organizuje tę uroczystość, aby pokazać, że Polacy pokonali Hitlera również siłą umysłu. Wpisuje się ona w obchody 80. rocznicy niemieckiej napaści na Polskę, która była początkiem II Wojny Światowej. Polska w tych dniach pokazuje, co Europa zawdzięcza Polakom z okresu II wojny światowej. Uświadamia innym narodom, że Europa jest wolna również dzięki poświęceniu polskich żołnierzy, którzy podjęli od południa i od zachodu kontynentu bezpardonową walkę z niemieckim totalitaryzmem.

Bezsprzecznie na przebieg wojny i długość jej trwania ogromny wpływ miał udział polskich matematyków w rozszyfrowaniu Enigmy. Historycy oceniają, że dzięki niemu wojna zakończyła się dwa, trzy lata wcześniej, a śmierci uniknęło 20-30 milionów ludzi.

Zadaniem pierwszoplanowym dla zarządu Fundacji Panteon Narodowy było stworzenie symbolicznego grobu Jerzemu Różyckiemu, który pomimo zasług, jakie poczynił dla kraju i świata, nie ma miejsca, które można by określić jako miejsce jego wiecznego spoczynku (utonął w 1942 roku w okolicach Balearów). Biorąc jednak pod uwagę fakt, iż osiągnięcia w rozszyfrowaniu Enigmy są dziełem wszystkich trzech naukowców w równym stopniu, Kapituła Panteonu zadecydowała o  postawieniu w kryptach jednego sarkofagu, do którego zostanie złożona ziemia z trzech miejsc związanych z ich śmiercią, czyli z dna Morza Śródziemnego, z Chichester oraz z okolic grobu na Powązkach.

Decyzja o sarkofagu z trzema uranami, z których żadna nie zawiera ludzkich szczątków stanowi absolutny wyjątek. Nie ma żadnej możliwości, aby odnaleźć szczątki Jerzego Różyckiego, a wybitność tego człowieka jest ponad wszelką wątpliwość. Stawiając mu grób, choćby symboliczny, spełniamy obowiązek państwa polskiego.

Uroczyste wręczenie piasku z dna Morza Śródziemnego synowi Jerzego Różyckiego panu Janowi Różyckiemu odbyło się 4 lipca w Ambasadzie RP w Madrycie. Gospodarzem wydarzenia była Marzenna Adamczyk, ambasador RP w Hiszpanii. 26 lipca odbyła się podobna ceremonia w Ambasadzie RP w Londynie, na której ambasador Arkady Rzegocki wręczył symboliczną urnę z ziemią z Gardens of Remembrance w Chichester rodzinie Henryka Zygalskiego. Warszawski Garnizon WP zorganizował wręczenie ziemi z grobu Mariana Rejewskiego jego córce pani Janinie Sylwestrzak 29 sierpnia 2019 r.

Uroczystość złożenia urn do sarkofagu w Kryptach Panteonu Narodowego zaplanowana jest na 6 września o godzinie 11.oo w kościele św. św. Piotra i Pawła w Krakowie, w podziemiach którego są Krypty Panteonu. Mszy świętej w intencji wybitnych polskich matematyków i ceremonii złożenia urn do sarkofagu przewodniczył będzie Metropolita Krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski.

W uroczystości udział wezmą najbliższe żyjące rodziny kryptologów z kraju i z zagranicy oraz Sir Dermot Turing, bratanek Alana Turinga, autor książki „X, Y, Z Prawdziwa historia złamania szyfru Enigmy”. W tej książce bratanek człowieka, który w Wielkiej Brytanii został wybrany człowiekiem stulecia, docenił prawdziwy wkład Polaków w rozkodowanie Enigmy, a w konsekwencji w skrócenie tego najtragiczniejszego w dziejach ludzkości konfliktu.

Udział zapowiedzieli również przedstawiciele Sztabu Generalnego WP oraz kierownictwo Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.

W dniach 3-7 września odbywa się w Krakowie Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich w stulecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Senat RP ogłosił rok 2019 rokiem matematyki. Harmonogram Zjazdu przewiduje udział uczestników w uroczystości w Panteonie.

Zaproszone zostały władze Krakowa i województwa, rektorzy uczelni, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, wszyscy kuratorzy wojewódzcy i wszystkie szkoły w Polsce, których patronami są kryptolodzy.

Mieszkańcy Krakowa dowiedzą się o uroczystości z kilkuset plakatów umieszczonych w różnych miejscach.

„Złamali kod Enigmy. Jesteśmy dumni. Dziękujemy” - tak brzmi nazwa zaproszenia skierowanego głównie do dzieci i młodzieży.

„Chcemy, aby młodsze pokolenia wiedziały o wielkiej polskiej szkole matematycznej okresu międzywojennego – lwowskiej, krakowskiej, wielkopolskiej. Chcemy, aby nasza duma narodowa była budowana na dwóch filarach,  tym bohaterskim, zbrojnym i tym, który pokazuje nasz wkład w rozwój światowej cywilizacji. Tak, jak nie wolno pozwolić zapomnieć o polskich lotnikach w Anglii, tak nie wolno zapomnieć o trzech geniuszach matematycznych, którzy wyprzedzili wszystkich europejskich kryptologów i pokonali Hitlera siłą umysłu” – informują organizatorzy uroczystości.

red

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor