Polska i Świat 7 maj 09:34 | Redaktor

Jubileuszowa XXX edycja konkursu obejmuje publikacje w polskiej prasie, radiu, telewizji i Internecie, które ukazały się w mediach od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy dziennikarze, fotoreporterzy i fotografowie.

Nagrody i wyróżnienia przyznane będą w następujących kategoriach: Główna Nagroda Wolności Słowa - dotyczy publikacji w obronie demokracji i praworządności, demaskujących nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka; Nagroda Watergate za dziennikarstwo śledcze; Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie; Nagroda im. Macieja Łukasiewicza za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację wiedzy; Nagroda im. Janusza Kurtyki za publikacje o tematyce historycznej; Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za dziennikarstwo ekonomiczne; Nagroda im. Stefana Żeromskiego za publikacje o tematyce społecznej; Nagroda dla dziennikarzy do 35. roku życia za publikacje uwzględniające tematykę gospodarki i ekonomii, w szczególności innowacyjności i nowych technologii - publikacje tekstowe (prasa lub Internet), audio (podcast lub audycja radiowa), wideo (podcast lub forma telewizyjna). Kategoria skierowana do fotoreporterów - Nagroda im. Erazma Ciołka za fotografię społecznie zaangażowaną.

Oceniając nadesłane prace, Jury konkursu będzie brało pod uwagę następujące kryteria: oryginalność i nowatorstwo prac, śmiałość w podejmowaniu tematów trudnych i kontrowersyjnych, atrakcyjność formalną przekazu i jego komunikatywność, walory dydaktyczne i estetyczne, rzetelność - zwłaszcza przy oddzielaniu informacji od opinii i komentarzy - podkreślenie, co jest własną oceną, a co cytatem, wiarygodność, udokumentowanie źródeł i weryfikacja podanych treści, zachowanie proporcji i kontekstu sprawy.

Laureatów kategorii publicystycznych wybierze Jury Główne Nagród SDP, natomiast nagrody za zdjęcia i fotoreportaże przyzna odrębny skład jurorów - ekspertów fotografii prasowej. Jury Główne opierać się będzie na rekomendacjach Jury Selekcyjnego, które dokona przeglądu i oceny wszystkich nadesłanych prac. Rekomendacje Jury Selekcyjnego nie są wiążące dla Jury Głównego.

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie tutaj

Karta zgłoszenia karta zgłoszeń

Instrukcja przesyłania prac pobierz tutaj

Gala ogłoszenia laureatów i wręczenia nagród odbędzie się w czerwcu br. w Domu Dziennikarza w Warszawie.

KONTAKT:

Biuro ZG SDP

tel. 500 242 770

e-mail: konkurs@sdp.pl, www.sdp.pl

Źródło: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich (PAP MediaRoom)

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor