Religia 28 maj 2020 | Jarosław Aleksander
39. rocznica śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego

fot. flickr.com

W czwartek 28 maja przypada 39. rocznica śmierci kardynała Wyszyńskiego.  W latach 1948-1981 arcybiskupa Gniezna i Warszawy oraz prymasa Polski, nazywanego Prymasem Tysiąclecia.

Kardynał Stefan Wyszyński kierował polskim kościołem w najtrudniejszych latach. Władze komunistyczne przez cały czas jego prymasostwa próbowały zniszczyć Kościół i samego kardynała.

Świadectwo życia Prymasa Tysiąclecia stało się symbolem walki o niepodległość i wolność wiary w czasach komunizmu i zaprowadziło go na ołtarze. Przez pandemię droga ta okazała się dłuższa. To rok 2020 miał być czasem jego beatyfikacji. Została ona przełożona na czas ustania pandemii. Warto nieustanie przypominać wielką postać prymasa Wyszyńskiego i dorobek jego życia. 

Stefan Wyszyński urodził się w 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium  we Włocławku. 3 sierpnia 1924 r. został wyświęcony na kapłana. Po studiach na Katolickim Uniwersytecie Lubelskiem otrzymał stopień doktora. 

Podczas II wojny światowej był poszukiwany przez Niemców. Ukrywał się m.in. w zakładzie dla ociemniałych w Laskach. Cały czas pełnił posługę kapłańską. 

W okresie Powstania Warszawskiego ks. dr Wyszyński pełnił obowiązki kapelana grupy „Kampinos” AK. Po wojnie wrócił do Włocławka, gdzie rozpoczął odbudowę Seminarium Duchownego zniszczonego w czasie wojny. Został także jego rektorem. 

12 stycznia 1953 r. abp Wyszyński został kardynałem. 25 września 1953 r. został aresztowany i internowany. Przebywał kolejno w Rywałdzie Królewskim koło Grudziądza, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku koło Opola i w Komańczy w Bieszczadach.

W ostatnim miejscu internowania napisał tekst odnowionych Ślubów Narodu, wygłoszonych następnie na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 r. jako Jasnogórskie Śluby Narodu. 26 października 1956 r. prymas wrócił do Warszawy. W latach 1957-1965 prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski. 

W latach sześćdziesiątych prymas Polski czynnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. Na jego prośbę Ojciec Święty ogłosił 21 listopada 1964 r. Maryję Matką Kościoła.

Zmarł w wieku 80 lat, 28 maja 1981 r. w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jego pogrzeb stał się wielką manifestacją religijną i patriotyczną.  Proces beatyfikacyjny rozpoczęto już w 1983 roku. 19 grudnia 2017 r. papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót kard. Wyszyńskiego.

Beatyfikację planowano na czerwiec roku 2020, obecnie jest ona odłożona na czas ustania pandemii. 

 

Żródło: Instytut Prymasowski Stefana Kardynała Wyszyńskiego

 

 

Jarosław Aleksander Autor

Katolicka Bydgoszcz