Wydarzenia 18 maj 2021 | Krzysztof Drozdowski
Walka na opinie w sprawie mostu Uniwersyteckiego. Wpłynął komentarz prof. Żółtowskiego

fot. Anna Kopeć

Do ZDMiKP co rusz wpływają nowe referaty i analizy dotyczące słuszności wyłączenia z użytkowania mostu Uniwersyteckiego. Wczoraj do ostatniego raportu przesłanego przez Transprojekt Gdański odniósł się krytycznie prof. Krzysztof Żółtowski.

Do ZDMiKP 17 maja wpłynął referat prof. Politechniki Gdańskiej dr. hab. inż. Krzysztofa Żółtowskiego, w którym autor odnosi się do wcześniejszego referatu wykonanego dla Transprojektu Gdańskiego. w którym pracował projektant mostu, inż. Tadeusz Stefanowski.

Ich wnioski częściowo pokrywają się z ekspertyzą wykonaną przez Konsultacyjne Biuro Projektowe Krzysztof Żółtowski (również wykładowcą Politechniki Gdańskiej) na zlecenie ZDMiKP w Bydgoszczy. Oni również wskazują na błędy projektowe.

– (...) można stwierdzić, że elementy zarówno najbardziej wytężonych zakotwień (...), jak i pozostałych (...) nie zostały na etapie projektu we właściwy sposób wykonstruowane – czytamy w koreferacie. – Zakotwienia te mają w ujęciu norm budowlanych i konstrukcyjnych zbyt niskie nośności, pomimo tego, że były w stanie przenosić typowe obciążenia eksploatacyjne, które wystąpiły w cyklu życia mostu – dodają autorzy.

Czytaj więcej: Zamknięcie i podpory mostu Uniwersyteckiego niepotrzebne? Tak twierdzą autorzy nowej ekspertyzy

Do raportu odniósł się teraz prof. Krzysztof Żółtowski. 

Obliczenia przedstawione w p. 9 jakościowo oddają mechanikę zniszczenia węzłów. Jednak ilościowo są nie do przyjęcia w formule oceny bezpieczeństwa konstrukcji mostu. Autorzy opracowania legitymujący się uprawnieniami budowlanymi powinni o tym wiedzieć.
Opracowanie zawiera szereg stwierdzeń i sformułowań wymagających komentarza. Jednak z powodu braku czasu i chęci nieeskalowania nastrojów pozwolę sobie na uwypuklenie jedynie najbardziej istotnych zagadnień.
Mam szereg uwag dotyczących interpretacji przedstawionych wyników i wyciągniętych z tego
wniosków. 

- czytamy w komentarzu.

W dalszej częśći swojego referatu autor odnosi się również do słuszności zamknięcia mostu Uniwersyteckiego. 

W świetle obliczeń most nie spełnia warunku granicznego nośności pod ciężarem własnym wg
PN82/S-10052. Realnie zagraża zatem awaria. Trudno mówić o jakimkolwiek obciążeniu
użytkowym - pisze Żółtowski.

We wnioskach końcowych autor referat stwierdził, że zdecydowanie podtrzymuje swoje zdanie co do słuszności wyłączenia mostu z użytkowania.

Omawiana praca potwierdza wnioski KBP w zakresie odkształceń do 5%.
Podsumowanie pracy i zawarte w nim wnioski są niezgodne z teorią konstrukcji w zakresie problematyki niezawodności. Wprowadzenie w życie rekomendacji zawartych w opracowaniu stanowi w świetle norm i obliczeń wykonanych przez autorów zagrożenie katastrofą budowlaną.
Rekomendacja dotycząca przywrócenia ruchu na moście nie ma pokrycia w przedstawionych obliczeniach. Należy zauważyć, że rekomendacja nie jest zaleceniem i nie jest też orzeczeniem eksperckim. Za rekomendację nie ponosi się odpowiedzialności.
Mocnym zarzutem do opracowania KBP był brak audytu lub drugiego, niezależnego podejścia do problemu. Dzięki omawianej pracy, a w szczególności złożonym i profesjonalnym obliczeniom w niej zawartym ten zarzut uważam za nieaktualny.
Po przeanalizowaniu wyników obliczeń zawartych w omawianym opracowaniu i kolejnym przemyśleniu wniosków własnych zdecydowanie podtrzymuję opinię na podstawie, której wyłączono most z eksploatacji

- zakończył referat prof. Żółtowski.

Całość referatu została opublikowana na stronie ZDMiKP i jest dostępna tutaj.

 

 

Inf. ZDMIKP/TB

Krzysztof Drozdowski

Krzysztof Drozdowski Autor

Publicysta, autor wielu książek historycznych.