Bydgoszcz 3 mar 12:58 | kd
Wkrótce koniec uciążliwego smrodu na Siernieczku. Remondis otrzymał pozytywną decyzję

Coraz bliżej modernizacji i hermetyzacji instalacji do zagospodarowania odpadów przy ul. Inwalidów w Bydgoszczy. Projekt inwestycyjny firmy Remondis uzyskał wymaganą prawem decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja została wydana przez Urząd Miasta Bydgoszczy. W trakcie procedury, założenia projektu,
w tym raport o odziaływaniu na środowisko, były opiniowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony
Środowiska, Państwową Inspekcję Sanitarną czy Urząd Marszałkowski. Wnioski zawarte w wydanym dokumencie zostaną uwzględnione w powstającym projekcie budowlanym.

Jesteśmy zdeterminowani, aby jak najszybciej rozpocząć prace modernizacyjne. Zanim to jednak nastąpi przed nami kolejny etap formalno-prawny związany z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jeśli procedura przebiegnie sprawnie pierwszą łopatę powinniśmy wbić za około 4 miesiące

– mówi Leszek Pieszczek, Członek Zarządu Remondis Bydgoszcz sp. z o. o.

Modernizacja i hermetyzacja instalacji jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców bydgoskiego osiedla Siernieczko w związku z występującym okresowo problemem uciążliwych zapachów. Dzięki inwestycji rozładunek odpadów oraz proces ich zagospodarowania przebiegać będą w zamkniętych halach wyposażonych w biofiltry oczyszczające powietrze. Wyeliminowanie
nieprzyjemnych zapachów umożliwi także specjalny system podciśnienia. W pierwszej kolejności
procesowi hermetyzacji zostanie poddana kompostowania – główne źródło występujących odorów.

Następnie przebudowa obejmie stację segregacji. Wartość projektu wynosi około 30 mln złotych. Jego założenia są przedmiotem prac Rady Społecznej, w której skład wchodzą m.in. przedstawiciele osiedla Siernieczko.

Mamy świadomość, że do czasu hermetyzacji problem zapachów może występować okresowo, za co serdecznie przepraszamy. Realizujemy doraźne działania ograniczające niedogodności. Po modernizacji, bydgoska instalacja będzie jedną z najnowocześniejszych w kraju i nieuciążliwą dla otoczenia

– dodaje Leszek Pieszczek. 

 

Inf. Remondis

kd Autor