Polska i Świat 29 maj 17:06 | kd
Od 1 czerwca zmiany dla kierowców i pieszych.  Zobacz za co stracisz prawo jazdy

fot. Anna Kopeć

1 czerwca wejdą w życie nowe przepisy ruchu drogowego. Wnoszą one ogromne zmiany dla kierowców jak również i dla pieszych. Sprawdź co się zmienia!

1 czerwca 2021 r. znika z Kodeksu drogowego przepis, który uzależnia dozwoloną prędkość na obszarze zabudowanym od pory dnia – to 50 km/h w godzinach 5:00–23:00 oraz 60 km/h w godzinach 23:00–5:00. Z powodu zniesienia tego rozróżnienia z dróg znikną tysiace znaków drogowych ograniczającyh prędkość do 50 km/h.

Tym samym teraz przekraczając w trakcie nocnej jazdy dozwoloną prędkość o 50 km/h od razu stracimy prawo jazdy.

To nie jedyne zmiany, które wprowadza nowy kodeks ruchu drogowego.

Zgodnie z nowymi przepisami, pieszy wchodzący na przejście dla pieszych będzie miał pierwszeństwo przed pojazdem, z wyjątkiem tramwaju. Przed tramwajem pieszy będzie miał pierwszeństwo tylko, gdy znajduje się już na przejściu dla pieszych.

Dlatego kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, ma obowiązek:

-  zachować szczególną ostrożność,

-  zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Pieszy ma zakaz korzystania z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również podczas wchodzenia lub przechodzenia przez przejście dla pieszych - w sposób, który prowadzi do  ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu dla pieszych.

kd Autor