Polska i Świat 3 wrz 08:46 | kd
Zmiany w opłatach za prąd. Co się zmieni?

Nowa ustawa wprowadza szereg zmian - od opłat po regulacje dotyczące wtórnego obrotu. Zmienia się także sposób naliczania kar.

Nowelizacja weszła w życie z dniem 1 września br.

Jak wskazuje portal money.pl: „Nowelizacja ustawy o rynku mocy z 23 lipca wprowadza model, w którym wysokość opłaty mocowej dla wszystkich odbiorców energii (także dla gospodarstw domowych) od 1 stycznia 2028 r. będzie uzależniona od indywidualnej krzywej poboru (czyli od różnicy, pomiędzy zużyciem energii w godzinach szczytowego zapotrzebowania, a zużyciem w pozostałych godzinach doby)”.

Wprowadzane zmiany mają doprowadzić do świadomego zużywania energii w ciągu doby.

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzonych nowelizacją jest zamknięcie możliwości udziału w aukcjach rynku mocy jednostkom wytwórczym niespełniającym limitu emisji CO2 w wysokości 550 g/kWh wytworzonej energii elektrycznej. 

Inf. Money.pl

kd Autor