Bydgoszcz 29 wrz 13:25 | mk
Gmach Galerii Miejskiej bwa zyska nową elewację

fot. Anna Kopeć

Docieplenie budynku, wzmocnienie konstrukcji, a następnie odtworzenie na gmachu okładziny z piaskowca - to plany Miasta wobec Galerii Miejskiej bwa (ul. Gdańska 20). Remont zostaje zlecony w wyniku decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Decyzja została wydana na podstawie kontroli stanu technicznego gmachu. Jak informuje ratusz, prace mają zapewnić „bezpieczne użytkowanie obiektu w kolejnych latach oraz ograniczenie strat ciepła”.

Okładzina zostanie zdemontowana, a następnie odtworzona z wykorzystaniem nowych technologii; wykonane zostaną też wzmocnienia konstrukcyjne głównego budynku wystawienniczego.

– By oczyszczony piaskowiec szybko nie uległ ponownym zabrudzeniom, zostanie zabezpieczony specjalnymi preparatami – przekazuje Miasto. Remont obejmie też wymianę stolarki okiennej na I i II piętrze budynku wystawienniczego, ocieplenie elewacji, dachów,  wykonanie izolacji przeciwwodnej pomieszczeń piwnicznych budynku biurowego wraz z ociepleniem ścian podziemia, modernizację instalacji odgromowych obu dachów.

Obecnie trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy prac; na wybór oferty wpływ mieć będą cena oraz długość gwarancji. Prace mają zająć ok. roku.

mk Autor