Sprawą nagrań z CM UMK zajmie się rzecznik dyscyplinarny. Trwa wyjaśnianie afery

kd | 4 mar 13:06 Po ujawnieniu treści rozmów pomiędzy wykładowcami Collegium Medicum UMK oraz prof. Morysiem z Gdańska minister Czarnek zapowiedział stanowcze kroki w celu wyjaśnienia całego zajścia. Również rektorzy uczelni poinformowali, że zajmują się tą sprawą. Zapewniają też, że studenci są oceniani jedynie na podstawie kryteriów merytorycznych.

MS: TSUE nie ma prawa podważać nadrzędności polskiej Konstytucji

kd | 4 mar 08:39 Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE jest nie do przyjęcia. TSUE wychodzi poza traktaty europejskie, jawnie wykraczą poza swoją rolę. Wyrok żadnego organu europejskiego nie może kwestionować polskiej Konstytucji, która jest dla nas nadrzędna – podkreślił Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, odnosząc się na briefingu prasowym do wyroku TSUE.

Opera Nova i Filharmonia Pomorska w Krajowym Planie Odbudowy. Łącznie 42 projekty za 22 miliardy

kd | 2 mar 10:27 Rozpoczynają się konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy (KPO), dokumentu niezbędnego do sięgnięcia po przypadające na Polskę środki europejskiego Funduszu Odbudowy. To 57 mld euro w postaci dotacji i pożyczek w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Województwo kujawsko-pomorskie zgłosiło do planu projekty o łącznej wartości ponad 22 mld złotych.