Polska i Świat 2 wrz 15:14 | kd
PILNE! Prezydent zatwierdził stan wyjątkowy przy granicy z Białorusią

Prezydent Andrzej Duda zatwierdził na wniosek rządu wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie dwóch województw przy granicy z Białorusią.

Decyzja o wprowadzeniu stanu wyjątkowego została podjęta w związku ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego, związanym z obecną sytuacją na granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi

- czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Wybrano rodzaje ograniczeń jak najmniej dolegliwe dla osiągnięcia zamierzonego celu, jakim jest umożliwienie skutecznej realizacji działań przez właściwe służby państwowe

- przekazano w komunikacie.

 Obowiązujące ograniczenia to:

  • zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń
  • zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi
  • obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat – legitymacji szkolnej
  • zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach
  • zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów
  • ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia;
  • ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji

Stan wyjątkowy ma obowiązywać przez 30 dni na części terytorium województw podlaskiego i lubelskiego.

 

kd Autor