Religia 30 wrz 2019 | Redaktor
Biskup zatwierdził „Zasady”, które mają chronić dzieci przed nadużyciami seksualnymi

fot. Anna Kopeć, zdjęcie ilustracyjne

Między innymi o zapobieganiu i sposobach reagowania na podejrzenie o przestępstwo mówią zasady „ochrony osób małoletnich i bezradnych w diecezji bydgoskiej”. Instrukcję dotyczącą przypadków nadużyć seksualnych dekretem z 28 września zatwierdził ks. biskup Jan Tyrawa.

Opracowanie programu prewencji we wszystkich diecezjach zostało zatwierdzone w sierpniu 2018 roku przez Radę Biskupów Diecezjalnych. Decyzję miesiąc później potwierdziła Konferencja Episkopatu Polski. 

W każdej diecezji powołano zespół ds. prewencji. W Bydgoszczy został sformowany w listopadzie. W skład zespołu weszli: rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy, dyrektor diecezjalnej Caritas, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Pomnika Jana Pawła II w Bydgoszczy, dyrektor Wydziału Katechetycznego kurii diecezjalnej, dyrektor Referatu Rodzin kurii diecezjalnej oraz Delegat Biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży w diecezji bydgoskiej. Opracowywany od tego czasu dokument teraz został zatwierdzony przez biskupa Jana Tyrawę.

„Zasady” składają się ze wstępu, pięciu punktów zasadniczych, deklaracji końcowej i załączników. Zawierają informacje na temat przepisów prawa kanonicznego dotyczących przestępstw przeciwko szóstemu przykazaniu i polskiego prawa karnego, procedury postępowania i reagowania w konkretnych przypadkach, instrukcje na temat organizacji bezpiecznej opieki i wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dekret w życie wchodzi 1 listopada. „Zasady” mają być stosowane we wszystkich parafiach i wspólnotach diecezji. Kuria opublikowała też wzór deklaracji o zapoznaniu się z instrukcją i zobowiązania do jej przestrzegania.

Pełen tekst „Zasad” oraz dane kontaktowe osób odpowiedzialnyach za prewencję i ochronę dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych i chorych w diecezji bydgoskiej można znaleźć na stronie www.diecezja.bydgoszcz.pl w części „Instytucje” w zakładce „Delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży w Diecezji Bydgoskiej”.

 

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor