Religia 7 gru 18:33 | mk
Jest decyzja w sprawie kolędy w diecezji bydgoskiej!

Bydgoska szopka, fot. Anna Kopeć, archiwum

Decyzją księdza biskupa Jana Tyrawy, ordynariusza diecezji bydgoskiej, formuła wizyty duszpasterskiej ma zależeć od proboszczów parafii.  Kolęda może przybrać jedną z trzech form.

Pierwsza z form polega na zaproszeniu wiernych z wyznaczonej części parafii na wspólną Mszę św. w kościele. Druga to wizyta w domu, na zaproszenie parafian, po uzgodnieniu terminu. Trzecia to kolęda w tradycyjnej formule dla wszystkich parafian - "zwłaszcza w parafiach wiejskich, jeśli pozwolą na to warunki sanitarne" - czytamy w dokumencie podpisanym przez ks. Grzegorza Nowaka, kanclerza Kurii Diecezji Bydgoskiej.

Proboszczowie decyzję co do formuły wizyty duszpasterskiej mają podjąć w oparciu o bieżącą sytuację epidemiologiczną w swojej parafii, kierując się obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi.

Pismo w tej sprawie publikujemy poniżej.

Konferencja Episkopatu Polski nie przygotowała wytycznych dotyczących wizyty duszpasterskiej w okresie epidemii. Decyzję w sprawie kolędy pozostowiono biskupom diecezjalnym. 

mk Autor