Religia 3 kwi 2021 | mk
Święcenie pokarmów.  Można je też pobłogosławić w domu [ZDJĘCIA]

Święcenie pokarmów przed parafią pw. św Wincentego à Paulo/fot. Anna Kopeć

Zgodnie z wytycznym prymasa Polski, błogosławieństwo pokarmów można w tym roku zorganizować jedynie przy kościołach, z zachowaniem norm sanitarnych. - Niech uczestniczą w nim tylko przedstawiciele rodzin - zaleca abp Wojciech Polak.

„Jeżeli takiego błogosławieństwa nie będzie można zorganizować lub wierni nie zdecydują się w nim uczestniczyć, bardzo zachęcam do tego, aby przed śniadaniem wielkanocnym w gronie rodzinnym uroczyście pobłogosławić pokarmy. Niech dokona tego ojciec rodziny lub inna osoba” - czytamy w rozporządzeniu prymasa.

Błogosławieństwo stołu przed posiłkiem

Prymas przypomina w nim także o dyspensie od uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej wszystkim wiernym archidiecezji gnieźnieńskiej. Prosi także, by osoby, które nie będą uczestniczyć w liturgiach, łączył się z Kościołem duchowo za pośrednictwem transmisji oraz, jeśli w stanie łaski uświęcającej, duchowo przyjmowały Komunię świętą. 

Zachęcam i proszę do jednoczenia się na modlitwie w rodzinach, poprzez środki masowego przekazu, a także poprzez transmisje internetowe diecezjalne (Triduum Paschalne na stronie www.archidiecezja.pl) i parafialne.

Szczególnym wyrazem łączności duchowej z Kościołem jest praktyka Komunii duchowej (nazywanej także Komunią pragnienia), do której zachęca się wszystkich nie mogących przystąpić do Komunii sakramentalnej. Akt Komunii duchowej wymaga stanu łaski uświęcającej. Dokonując go przy pomocy jednej z prawnie uznanych formuł modlitewnych wierny może zyskać odpust cząstkowy. Odpust cząstkowy związany jest także z odmówieniem modlitw „Duszo Chrystusowa” lub „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” jako dziękczynienia po Komunii.

Modlitwy związane z odpustem cząstkowym

Stolica Apostolska wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela daru specjalnych odpustów 

Penitencjaria Apostolska udziela specjalnych odpustów

mk Autor