Religia 25 paź 14:49 | Redaktor
Zmarł ks. infułat Stanisław Grunt. Przez 14 lat był proboszczem parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy

fot. diecezja pelplinska

Kuria Diecezjalna Pelplińska poinformowała, że 22 października, w wieku 86 lat i 63. roku kapłaństwa, zmarł śp. ks. infułat Stanisław Grunt, wieloletni ekonom diecezji chełmińskiej i pelplińskiej, w latach 1975-1989 był proboszczem parafii pw. św. Mikołaja w Fordonie.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w środę (27 października), o godz. 18.00 w bazylice katedralnej w Pelplinie. Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem biskupa Ryszarda Kasyny zostanie odprawiona w czwartek (28 października) o godz. 11.00 w bazylice katedralnej w Pelplinie. Po Mszy Świętej ciało zostanie złożone na cmentarzu parafialnym w Pelplinie

Ks. infułat Stanisław Grunt ur. się 3 listopada 1935 r. w Nowej Cerkwi koło Pelplina. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie (1954-59), święcenia kapłańskie otrzymał 12 lipca 1959 r. z rąk Biskupa Chełmińskiego Kazimierza Józefa Kowalskiego. 

Pracę duszpasterską rozpoczął się 1 września 1959 roku w Górznie koło Brodnicy nad Drwęcą, gdzie był wikariuszem i katechetą. 

1 września 1962 roku został przeniesiony jako wikariusz i katecheta do parafii Chrystusa Króla w Toruniu, w której pracował do 31 lipca 1975 roku. (...) Jednocześnie studiował w latach 1970-1973 studiował zaocznie na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

1 sierpnia 1975 otrzymał nominację na proboszcza parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie. Funkcję tę pełnił 14 lat, do 15 czerwca 1989 roku. 5 października 1977 r., staraniem ks. Grunta, rozpoczął działalność ośrodek akademicki „Emaus” (...)

W związku z budową nowych osiedli na terenie Fordonu ks. Grunt rozpoczął starania o lokalizację nowych kościołów i erygowanie parafii. Z jego inicjatywy powstały parafie: Matki Bożej Królowej Męczenników przy Dolinie Śmierci, św. Mateusza dla Osiedla Bajka i Szybowników, św. Marka dla Osiedla Tatrzańskiego i św. Łukasza dla Osiedla Pałcz i Niepodległości. W latach 1982-84 wybudował w Strzelcach Górnych kościół pw. św. Stanisława Kostki, poświęcony 18 września 1984 roku. W latach 1986-1988 wybudował przy kościele św. Mikołaja dom katechetyczny.

Z dniem 15 czerwca 1989 roku został powołany przez Biskupa Chełmińskiego Mariana Przykuckiego do pracy w Kurii Diecezjalnej Chełmińskiej (...). Pełnił funkcję ekonoma diecezji chełmińskiej, a od 1992 r. – nowo utworzonej diecezji pelplińskiej.

2 stycznia 1990 roku został mianowany Kanonikiem Gremialnym Kapituły Katedralnej Chełmińskiej i otrzymał swoją kanonię, a 2 stycznia 1991 roku mianowano go Archidiakonem-infułatem Prześwietnej Kapituły Katedralnej Chełmińskiej (...).

Ksiądz infułat Stanisław Grunt był głównym organizatorem wizyty Jana Pawła II w Pelplinie 6 czerwca 1999 roku. W roku 2000 otrzymał tytuł infułata – Protonotariusza Apostolskiego. (...) W 2013 r. ks. Grunt odszedł na kapłańską emeryturę, pozostając w Pelplinie i dalej służąc diecezji.

Informacje cytowane za: diecezja.bydgoszcz.pl,www.mikolaj-bydgoszcz.home.pl

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor