Religia 17 cze 2020 | Jarosław Aleksander
Zmarł Ojciec Tadeusz Goguł 

fot. nadesłane (PK)

W wieku 60 lat w Lublinie zmarł Ojciec Tadeusz Goguł. Wiele lat pracował w Bydgoszczy pełniąc posługę egzorcysty.

Tadeusz Goguł był znany bydgoszczanom z posługi w kościele „klarysek”. Pełnił swoją służbę spowiedniczą i duszpasterską. Najbardziej zapamiętamy go jako egzorcystę oraz jego msze o uzdrowienia. 

Przez wiele lat chorował, cierpienie towarzyszyło jego służbie. Przeżył jednak 32 lata kapłaństwa i 38 lat życia we wspólnocie zakonnej (OFMCap) dając świadectwo niezachwianej wiary, nadziei i miłości.

Poza Bydgoszczą pełnił swoją posługę w Warszawie oraz w ostaniach latach życia w Lublinie. Jednak najbardziej związany był z Bydgoszczą i na zawsze pozostanie w sercach bydgoszczan. 

Pogrzeb odbędzie się w piątek (19 czerwca) o godz. 13.00 w Lublinie. 

Jarosław Aleksander Autor

Katolicka Bydgoszcz