Polska i Świat 27 lis 2021 | Krzysztof Drozdowski
Chcą działać wspólnie, żeby zmieniać świat. Kongres „pozarządówek”

Od lewej Jakub Rożek, Paweł Kwaśniak, Piotr Mazurek/fot. mat. organizatorów Kongresu

Dzień po Narodowym Święcie Niepodległości (12 listopada) odbył się II Kongres Inicjatyw Pozarządowych. W Warszawie spotkały się i dzieliły doświadczeniem osoby zaangażowane w budowanie polskiego społeczeństwa obywatelskiego.

Kongres otworzył Paweł Kwaśniak, prezes Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, który powitał uczestników i podsumował ostatnie cztery lata działania organizacji.

– Wyzwania, z którymi przychodzi nam się mierzyć, zmieniają swoją naturę. Jedne udaje nam się przezwyciężyć, jednak pojawiają się nowe. Zmienia się otoczenie międzynarodowe, zaostrza konflikt polityczny. W tym wszystkim organizacje społeczne powinny być ostoją spokoju, metodycznej pracy, namysłu i wypracowywania koncepcji i pomysłów na oddolne budowanie silnej, zasobnej i po prostu szczęśliwej Polski – mówił.

Ważnym punktem wydarzenia było ogłoszenie liczby organizacji zrzeszonych w KIPR – jest ich już ponad setka! Prezes podkreślił, że dzięki współdziałaniu w tak licznym gronie, można wspólnie osiągać dużo lepsze rezultaty.

Kongres podzielono na cztery panele dyskusyjne. Pierwszy poświęcony był na rozmowę o tym, co zmieniło się przez ostatnie cztery lata. W panelu wzięli udział: minister Piotr Mazurek (pełnomocnik rządu do spraw polityki młodzieżowej, wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego), Paweł Kwaśniak (prezes KIPR) oraz Jakub Rożek (przewodniczący Skautów Europy). Dyskusję moderował Jan Walczuk (członek Rady Działalności Pożytku Publicznego). Poruszono m.in. kwestie pluralizmu trzeciego sektora, wsparcia NGO przez państwo.

W panelu dotyczącym finansowania organizacji pozarządowych wzięli udział Przemysław Jaśkiewicz (wicedyrektor Narodowego Instytutu Wolności), Szczepan Kasiński (prezes Armiger, fundraiser), Michał Twardosz (Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu) oraz Jerzy Boczoń (prezes Fundacji RC). Dyskusja toczyła się wokół zalet i wad obecnie funkcjonujących modeli finansowania NGO – zarówno pieniędzy pozyskiwanych przez organizacje pozarządowe od darczyńców, jak i od państwa. Moderatorką panelu była Halszka Bielecka, na co dzień zajmująca się portalem twojazbiorka.pl.

Trzeci panel dotyczył kobiet w organizacjach pozarządowych – oddano głos prelegentkom: Natalii Bujak (prezes Stowarzyszenia Polskiedzieci.org), Beacie Trochanowskiej (analityk Ordo Iuris), Wiolecie Kamińskiej (prezes Stowarzyszenia Patriotyzm i Wolność) oraz Małgorzacie Owczarskiej (Fundacja Życie). Panel moderowała Katarzyna Zych (prezes Fundacji Rodzina Blisko). Dyskusja dotyczyła takich zagadnień, jak różnice w zarządzaniu przez kobiety i mężczyzn, łączenia pracy społecznej z pracą zawodową i macierzyństwem, a także roli kobiet w NGO.

Ostatni – czwarty – panel był dyskusją dotycząca pandemii, a konkretnie jej wpływu na trzeci sektor, ale także biznes i instytucje. Wzięli w nim udział Przemysław Jaśkiewicz (wicedyrektor Narodowego Instytutu Wolności), Marcin Zarzecki (prezes Polskiej Fundacji Narodowej), Michał Owczarski (prezes Fundacji Życie) oraz Patryk Czech (przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży). Poruszano takie tematy, jak specyfika funkcjonowania i pracy w nowych warunkach oraz nowych rozwiązań, jakie wymusiła pandemia. Panel moderował Kamil Rybikowski (Fundacja Polska Jutra).

Kongres Inicjatyw Pozarządowych podsumował i zamknął sekretarz Zarządu KIPR, Karol Handzel, który wystosował krótki apel.

– Możemy być jako organizacje pozarządowe samotnymi wyspami. Możemy uczyć się wyłącznie na własnych błędach. Możemy wciąż wdrażać tylko te dobre praktyki, których sami się nauczyliśmy. Ale możemy też działać inaczej: pobierać praktyki od innych organizacji, uczyć się na cudzych błędach – mówił. – Możemy pomiędzy wyspami budować mosty, działać wspólnie i szybciej się rozwijać, a dzięki temu nie wchodzić każdego dnia po schodach, tylko wjeżdżać windą na wyższy poziom organizacyjny, społeczny. Tak, aby nasze cele wypełniać jeszcze lepiej, jeszcze szerzej – aby okazało się, że nasze organizacje nie są już potrzebne, bo zmieniliśmy świat – wskazał.

Wydarzenie odbyło się w Domu Dziennikarza w Warszawie. Patronat nad nim objęli Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego Piotr Gliński.

Czytaj także rozmowę z Pawłem Kwaśniakiem:

Mężczyzna musi być obecny w życiu żony i dzieci. To jego największa misja [WYWIAD]

Krzysztof Drozdowski

Krzysztof Drozdowski Autor

Publicysta, autor wielu książek historycznych.