Religia 3 kwi 2021 | mk
Wielka Sobota. Przed Bazyliką trwa adoracja Krzyża [ZDJĘCIA]

fot. Anna Kopeć

Podobnie jak w ubiegłym roku, kapłani z Bazyliki pw. św. Wincentego à Paulo zdecydowali się na wyniesienie krzyża przed kościół, by umożliwić wielu wiernym jego adorację.

Podczas ostatnich dwóch tygodni Wielkiego Postu krzyże z wizerunkiem Jezusa Chrystusa zostają zasłonięte. Uroczyste odsłonięcie następuje podczas Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek. 

Rozpoczyna się adoracja.  W tym roku Krzyż, ze względu na trwającą epidemię, ucałować ma jedynie celebrans, a wierni mają adorować z oddalenia, „bez podchodzenia do niego, klęcząc w ławkach i śpiewając jedną z pieśni zaproponowanych w Mszale Rzymskim” - czytamy w rozporządzeniu Prymasa Polski. 

Adoracja Krzyża trwa również w Wielką Sobotę. By umożliwić adorację jak największej liczbie wiernych, kapłani z Bazyliki zdecydowali się, podobnie jak w ubiegłym roku, na wyniesienie krzyża przed kościół. 

fot. Anna Kopeć

 

mk Autor