Religia 25 maj 08:28 | Redaktor
Wspomnienie św. Siostry Faustyny Kowalskiej wpisane do kalendarza liturgicznego Kościoła na całym świecie

fot. faustyna.pl

Papież Franciszek polecił wpisanie wspomnienia św. Faustyny Kowalskiej do Rzymskiego Kalendarza Ogólnego. Tym samym kult św. Faustyny zostanie wprowadzony do kalendarzy oraz Ksiąg Liturgicznych i Liturgii Godzin na całym świecie.

Papież Franciszek, przyjmując prośby pasterzy, zakonnic i zakonników, a także stowarzyszeń wiernych, rozważywszy wpływ duchowości świętej Faustyny w różnych częściach świata, postanowił, aby imię świętej Marii Faustyny (Heleny) Kowalskiej zostało wpisane do Rzymskiego Kalendarza Ogólnego. Jej wspomnienie dowolne będzie obchodzone przez wszystkich w dniu 5 października – czytamy w Dekrecie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Papieską decyzję ogłosił abp Marek Jędraszewski. Dziękując Ojcu Świętemu za ten dar dla Polski i Kościoła powszechnego. Metropolita krakowski zauważył, że dzieje się to w momencie, kiedy całemu współczesnemu światu bardzo potrzeba miłosierdzia.

Dekret stanowi, aby to nowe wspomnienie zostało wpisane do wszystkich kalendarzy oraz Ksiąg Liturgicznych do odprawiania Mszy św. i Liturgii Godzin.


    DEKRET
    w sprawie wpisania wspomnienia św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy,
    do Rzymskiego Kalendarza Ogólnego

    “Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją.” (Łk 1, 50). Pieśń, którą Dziewica Maryja wyśpiewała w Magnificat, rozważając zbawcze dzieło Boga wobec rodu ludzkiego na wieki, wybrzmiała w doświadczeniu duchowym świętej Faustyny Kowalskiej, która dzięki Bożej łasce rozpoznała w Panu Jezusie Chrystusie miłosierne oblicze Ojca i stała się jego gorliwą zwiastunką.

    Urodzona w roku 1905 w Głogowcu niedaleko Łodzi w Polsce i zmarła w Krakowie w roku 1938, święta Faustyna dopełniła swoje krótkie życie wśród Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, wielkodusznie kształtując samą siebie zgodnie z przyjętym od Boga powołaniem oraz wydoskonalając bogate życie duchowe, wypełnione darami mistycznymi i wierną uległością wobec nich. W Dzienniczku swojej duszy, będącej sanktuarium spotkania z Panem Jezusem, opowiedziała o tym, czego Pan dokonał w niej dla dobra wszystkich: nakłaniając ucha ku Temu, który jest Miłością i Miłosierdziem, zrozumiała, że żadna ludzka nędza nie może się równać z niewyczerpanym miłosierdziem, tryskającym z serca Chrystusa. Dlatego wznieciła dzieło głoszenia i wypraszania Miłosierdzia Bożego na całym świecie. Imię świętej Faustyny, wpisane do katalogu świętych w roku 2000 przez św. Jana Pawła II, w krótkim czasie stało się znane na całym świecie, propagując w całym ludzie Bożym, to jest wśród Pasterzy i wiernych świeckich, praktykę wzywania miłosierdzia Bożego, oraz nawołując wierzących do takiego sposobu życia, aby było ono wiarygodnym świadectwem Bożego miłosierdzia.

    Dlatego Jego Świątobliwość Ojciec Święty Franciszek, przyjmując prośby Pasterzy, zakonnic i zakonników, a także stowarzyszeń wiernych, rozważywszy wpływ duchowości świętej Faustyny w różnych częściach świata, postanowił, aby imię świętej Marii Faustyny (Heleny) Kowalskiej, dziewicy, zostało wpisane do Rzymskiego Kalendarza Ogólnego, a jej wspomnienie dowolne było dorocznie obchodzone przez wszystkich w dniu 5 października.

    Nowe wspomnienie ma być zatem włączone do wszystkich Kalendarzy i ksiąg liturgicznych przeznaczonych do sprawowania Mszy i Liturgii Godzin, z użyciem tekstów liturgicznych dołączonych do niniejszego dekretu, które staraniem Konferencji Episkopatów powinny zostać przetłumaczone, zatwierdzone i – po uzyskaniu potwierdzenia tej Dykasterii – opublikowane.

    Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

    W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dn. 18 maja 2020 r.

    Robert Kard. Sarah
    Prefekt

    + Artur Roche
    Arcybiskup Sekretarz

 

Źródło: KEP

Redaktor

Redaktor Autor

Redaktor